Schroders: Groei 2019 (weer) neerwaarts bijgesteld, maar positiever over 2020

Op de korte termijn verwacht Schroders’ Keith Wade voor de wereldeconomie een groeivertraging, gedreven door een verzwakking van de ontwikkelde markten. Na vier achtereenvolgende kwartalen stelt Schroders daarom opnieuw de groei van de wereldeconomie neerwaarts bij voor 2019, naar 2,8%. Recessierisico's zijn groot door zwakke activiteitsindicatoren en sterk dalende wereldhandelsvolumes.

Keithwade
Keith Wade

Pessimistisch over 2019, maar optimistischer over 2020

Verder vooruitkijkend, is Wade, hoofdeconoom van Schroders, in de nieuwste 'Global market perspective Q2 - Economic and asset allocation views’, optimistischer over de groei in 2020. Stijgende reële inkomens in de VS, een ruimer monetair beleid en een mogelijke deëscalatie van de handelsspanningen lijken een stabiliserende uitwerking te hebben op de conjunctuur en steun te bieden aan de groei van de wereldeconomie volgend jaar. Schroders verwacht dat de wereldeconomie volgend jaar met 2,7% zal groeien (vorige raming: 2,5%).

Asset allocation overzicht

Assetallocatie

Inflatie daalt, maar die in eurozone

Door de afkoelende groei heeft Schroders ook de wereldwijde inflatieprognose voor 2019 en 2020 naar beneden bijgesteld. Dit is het geval voor alle regio’s behalve voor de eurozone, waarvoor Schroders een prijsstijging verwacht naarmate de economie zich herstelt van de huidige malaise. De inflatievoorspellingen zijn grotendeels ingegeven door de daling van de olieprijzen, die naar verwachting over een langere periode lager zullen uitvallen.

Soepeler monetair beleidWat het monetair beleid betreft, zullen lagere inflatie en zwakkere groei het makkelijker maken het monetair beleid te verruimen. Naar verwachting zal de Fed de rest van het jaar een rentepauze inlassen alvorens in 2020 de rente in twee stappen naar beneden te brengen omdat de groei verder vertraagt. Volgens Schroders erkent de ECB de neerwaartse risico's voor de groei van de economie van de eurozone en gezien de recente zwakte is het niet ondenkbaar dat een eerste renteverhoging in de eurozone pas in maart volgend jaar plaatsvindt. Schroders meent dat de centrale bank van China accommoderend blijft en het beleid versoepelt. Er is nu echter minder ruimte voor een zwakkere renmimbi, aangezien de wisselkoersstabiliteit ter tafel ligt in de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Een aanzienlijke depreciatie van de munt ligt daarom niet in de lijn der verwachtingen.

Neutraal over aandelen, voorkeur voor opkomende markten

Schroders blijft neutraal over de vooruitzichten van wereldwijde aandelen. Op de korte termijn zal de winstgroei gunstig blijven voor aandelen, maar verder in de tijd zal de verbetering beperkt blijven. Aandelen zijn kwetsbaar voor een aanscherping van de wereldwijde liquiditeitsvoorwaarden, als reactie op een mogelijk verbeterde economische activiteit in het tweede kwartaal. Daarnaast kan de toenemende volatiliteit een punt van aandacht worden, zolang de onzekerheid over politiek en beleid politieke groot bijven.

Binnen aandelen heeft Schroders een voorkeur voor opkomende markten na een opleving van de bedrijfswinsten. Waarderingen zijn aantrekkelijk voor aandelen uit de opkomende markten na de aanzienlijke koersdalingen in 2018. Mogelijk extra Chinese stimulansen zijn ook een ondersteunende factor. Daarnaast zou een stabielere dollar een katalysator kunnen zijn voor sterkere bedrijfsresultaten in de komende maanden.

Door de dovish houding van de Fed is Schroders minder bezorgd geworden over het risico van een recessie op korte termijn. Maar voor een verhoging van de waardering van ‘neutraal’ naar ‘positief’ zullen bedrijfsresultaten moeten verbeteren. Hoewel de resultaten zijn verslechterd, blijven onze verwachtingen ten aanzien van winst- en omzetgroei gunstig voor Amerikaanse aandelen. Schroders verwacht dat Europa te maken krijgt met tegenwind, en daarom is de rating verlaagd naar ‘negatief’. De indicatoren voor de economische activiteit in de eurozone vindt Schroders zorgwekkend.

Staatsobligaties opgewaardeerd naar neutraal

De waardering voor staatsobligaties is opgewaardeerd naar ‘neutraal’. Hoewel waarderingen hoog zijn, wijzen indicatoren wereldwijd op de mogelijkheid dat de economische activiteit afneemt. Schroders is neutraal ten aanzien van US Treasuries en Japanse staatsobligaties (JGB’s), en positief over Duitse Bunds.

Grondstoffen verlaagd naar neutraal

De waardering voor grondstoffen is verlaagd naar ‘neutraal’ vanwege de verslechtering van zowel het carry- als het prijsmomentum. De waardering van goud is verlaagd naar ‘neutraal’ door bezorgdheid over een sterkere Amerikaanse dollar. Evenzo zijn landbouwproducten verlaagd naar ‘neutraal’ door de buitensporige voorraadniveaus. Over de energiemarkt blijft Schroders ‘neutraal’, maar erkent wel de hoge gevoeligheid van de olieprijzen voor de OPEC-productiereducties, aangezien het Amerikaanse aanbod van olie een steeds belangrijkere rol speelt. Tot slot blijft Schroders over industriële metalen ‘neutraal’, aangezien er slechts sprake is van een beperkte opleving, tenzij China grootschalige overheidsstimuleringsprogramma’s opzet.