Ethenea verwacht rust op obligatiemarkten

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors S.A., verwacht voor de komende maanden rustige obligatiemarkten. Bedrijfsobligaties zullen naar verwachting een positief resultaat blijven opleveren en de beleggers kopen nog steeds overheidsobligaties.

Volkerschmidt
Volker Schmidt

De bedrijfsobligaties presteerden sterk in de eerste vier maanden van dit jaar. Dit werd vooral veroorzaakt door een verstrakking van de risicopremies in combinatie met het herstel op de aandelenmarkten. De ommekeer van de Federal Reserve van een verstrakking naar een "geduldige" benadering ondersteunde deze ontwikkeling, maar hielp de Amerikaanse Treasuries ook om winst te boeken. Het seizoen van de bedrijfsresultaten is sterk begonnen, wat bewijst dat de bedrijfswinsten nog steeds gezond zijn. De recent gepubliceerde bedrijfsvooruitzichten bevestigen de voortzetting van deze trend. Daarom zouden de risicopremies laag moeten blijven en zouden bedrijfsobligaties hun positieve prestaties moeten voortzetten. De geduldige aanpak van de Fed zou er ook toe moeten leiden dat de rente op Amerikaanse Treasuries laag blijft.

Aanzienlijke schuldgroei

Zowel de overheids- als bedrijfsschuld is sinds de wereldwijde financiële crisis toegenomen. De groei van de overheidsschuld werd voornamelijk veroorzaakt door begrotingstekorten in zowel de VS als Japan. Voorlopig zien we nog steeds voldoende vraag naar Amerikaanse Treasuries bij beleggers, ondanks het feit dat de Fed zijn balans heeft verlaagd. Japanse staatsobligaties daarentegen zullen altijd door binnenlandse beleggers worden gekocht.

Een tweede bron van wereldwijde schuldgroei zijn Chinese bedrijfsobligaties. Veel van deze ondernemingen zijn echter staatseigendom. De Chinese regering heeft het vermogen en de bereidheid om in te grijpen en sommige van haar ondernemingen te ondersteunen. Er kan worden verwacht dat particuliere ondernemingen in China selectief hun verplichtingen niet zullen nakomen. Desalniettemin zal de Chinese regering dit proces sturen en een golf van bedrijfsfaillissementen proberen te voorkomen.

De groei van het segment bedrijfsobligaties met een BBB-rating in de eurozone en de VS heeft tot enkele negatieve commentaren geleid, vooral aan het einde van 2018. Wij zijn echter van mening dat deze zorgen overdreven zijn. Bedrijven met een BBB-rating, zoals General Electric, KraftHeinz en ABInbev, hebben schuldreductie in hun bedrijfsdoelstellingen opgenomen. Het geduld en de aanhoudende accommoderende houding van de centrale banken geeft deze bedrijven meer tijd om hun kredietwaardigheid te verbeteren en de looptijd van hun schulden te verlengen tegen nog steeds aantrekkelijke kosten.

Samenvattend verwachten wij voor de komende maanden rustige obligatiemarkten, aangezien de belangrijkste centrale banken duidelijk hebben gemaakt dat zij de steun tot ten minste eind 2019 zullen blijven ondersteunen.