Een nieuw tijdperk voor Japanse aandelen?

Door Johan Du Preez, hoofd Japanse aandelen bij M&G

Een waardestrategie bleek tot 2016 een winstgevende strategie te zijn op de Japanse aandelenmarkt. Sindsdien hebben groeiaandelen een duidelijke premie opgeleverd, waarbij beleggers zich liever richten op de structurele thema's van de Japanse robotica, halfgeleiders en de groeiende vraag van de Aziatische consumenten.

Johandupreez
Johan Du Preez

Beleggers weigeren hardnekkig te geloven dat 'Japan Inc.' na tientallen jaren van inefficiëntie van het bedrijfsleven over het geheel genomen zijn winstgevendheid kan verhogen, waarbij ze het groeiende bewijs van het tegendeel negeren. Een blik op de onderliggende marges van deze waardegeoriënteerde big cap bedrijven laat zien dat deze manier van denken achterhaald kan zijn. Uit het dieptepunt van 2008 blijkt dat de operationele marges van grotere bedrijven (ex-financieringsinstellingen) al bijna 10 jaar gestaag toenemen. In veel gevallen is de mediaan van de winstgroei van waardeaandelen beter gebleken dan die van groeiaandelen. De beste quintielaandelen van de afgelopen drie jaar (groeiaandelen) leverden de afgelopen drie jaar een mediane groei van de winst per aandeel (WPA) van 6,8% op. Dit in vergelijking met de laagste quintiele koersprestaties ( typisch waardeaandelen), die over dezelfde periode een hogere groei van 7,5% opleverden1.

Het lijkt erop dat het verband tussen de winstgroei en de groei van de aandelenkoersen is verbroken. Momenteel liggen de aandelenkoersen nog niet eens op 60% van hun piekniveau in 1989. Toch zijn de bedrijfswinsten nu meer dan twee keer zo hoog als in 1989.

Nieuwe kansen die door de markt over het hoofd worden gezien

Voor de beleggers die geloven dat Japan echt vooruitgang kan boeken op het gebied van bedrijfsrentabiliteit, zijn er koopjes te doen. Een betere corporate governance draagt bij tot een beter bedrijfsresultaat. Over het geheel genomen is het rendement op aandelen aanzienlijk gestegen; zowel de dividenduitkeringen als de inkoop van aandelen naderen een recordhoogte. We beginnen een grotere bereidheid te zien bij het management van de onderneming om met beleggers in gesprek te gaan.

Veel beleggers zijn echter nog steeds niet overtuigd, wat wijst op de inefficiënties van de afgelopen decennia, waarbij de beste manier om een bedrijf te leiden erin bestond om zoveel mogelijk cash op de balans te verzamelen. Het resultaat is dat, terwijl het Japanse bedrijfsleven deze positieve veranderingen heeft doorgevoerd en de achterstand ten opzichte van andere ontwikkelde markten in termen van aandeelhoudersrendement en operationele marges grotendeels heeft ingelopen, de helft van de Japanse bedrijven nog onder de materiële boekwaarde handelt, in vergelijking met ongeveer 20% van de Europese bedrijven en minder dan 10% van de Amerikaanse bedrijven2 . Als langetermijnbeleggers zijn wij van mening dat dit wereldwijd aanzienlijke kansen biedt voor beleggers.

Een voorbeeld hiervan is Hitachi. Naast de bekende elektronica-activiteiten heeft de groep ook dochterondernemingen in een groot aantal andere bedrijfssegmenten. Met een focus op het verhogen van de winstgevendheid is het bedrijf begonnen met een strategie van afstoting van onrendabele perifere bedrijfsonderdelen om zich te richten op meer winstgevende, kernactiviteiten. Het bedrijf heeft al perifere bedrijven verkocht op het gebied van financiën, logistiek en elektrische gereedschappen en blijft zijn activiteiten stroomlijnen om zich te richten op activiteiten die kostensynergieën kunnen opleveren en de winstgevendheid kunnen vergroten.

¹ Bron: Datastream, april 2019. Index: TOPIX
² Bron: CLSA, Bloomberg, maart 2019. Indices: Japan (TOPIX), Duitsland (CDAX), Frankrijk (CAC All Tradable), Verenigd Koninkrijk (FTSE All Tradable), Verenigde Staten (S&P 1500).