Main Street heeft gelijk, niet Wall Street...

Richard Woolnough, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Optimal Income Fund, geeft momenteel de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties en is van mening dat de markt voor Duitse staatsobligaties in de loop van dit jaar een grote correctie zal ondergaan.

Richardwoolnough
Richard Woolnough

De markten hebben zich de afgelopen maanden gefocust op de bijna omgekeerde Amerikaanse rentecurve en het daarmee samenhangende risico van een recessie. Maar de realiteit vanuit Main Street is dat dit niet op korte termijn te verwachten is en dat de reële economie gezond blijft. Naar onze mening heeft Main Street gelijk en Wall Street het mis. Diverse leidende economische indicatoren wijzen erop dat de volgende recessie nog enkele jaren op zich laat wachten. De arbeidsmarkt blijft zeer sterk, wat de lonen op termijn zal doen stijgen. De VS is een diensteneconomie. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de VS op korte tot middellange termijn deflatoir zal worden, omdat ze afhankelijk is van mensen in plaats van goederen.

De markt verwacht nu dat de Fed in een volgende stap de rente zal verlagen in plaats van deze te verhogen. Maar wij zijn van mening dat de Fed het risico loopt verder achter op de curve te raken. Wij zijn al lang van mening dat de Fed de rente verder zal moeten verhogen.

Momenteel geven wij om verschillende redenen de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. Een van de redenen is het aanbod. De aanboddynamiek zal in de toekomst aanzienlijk verschuiven. De uitgifte van Amerikaanse staatsobligaties zal naar verwachting aanzienlijk toenemen nu het begrotingstekort van de VS onder President Trump toeneemt, terwijl de recente periode van fusies en overnames, door de bedrijven gefinancierd met hoge schulden, ten einde loopt. Naar onze mening blijven de waarderingen van bedrijfsobligaties aantrekkelijk en worden wij betaald om risico's te nemen.

Wij houden in het bijzonder van BBB-krediet, met de nadruk op de bedrijven die hun BBB-status kunnen en willen verdedigen, en obligaties met een lange looptijd. Het BBB-gedeelte van de markt vertoont momenteel de grootste dislocaties, die negatief beïnvloed worden door het aanbod. Het is weinig geliefd bij veel beleggers, omdat het dicht bij het high yield segment aanleunt. We hadden in het verleden enkele kleine posities in overheidsobligaties uit opkomende markten, maar we hebben in januari onze blootstelling aan de opkomende markten verminderd, vooral in Brazilië, omdat deze obligaties het krediet uit de ontwikkelde markten outperformden.

Sinds begin 2019 hebben wij onze blootstelling aan de Amerikaanse staatsobligaties verminderd ten gunste van Duitse Bunds om zo onze looptijd in USD te verkorten. In maart verkochten wij na de rally onze laatste Amerikaanse schatkistlinker, waardoor onze blootstelling aan Amerikaanse schatkistcertificaten tot nul werd teruggebracht. In plaats daarvan voegden wij enkele eurozonelinkers toe, voornamelijk 10-jaarsuitgiften uit Frankrijk en Duitsland.

Wij denken dat de grote correctie die begin 2018 op de markt van Amerikaanse staatsobligaties plaatsvond, op een gegeven moment van dit jaar ook de Bundmarkt zal treffen. Op het gebied van looptijden blijven we dus voorzichtig.