UBS AM: Europese aandelen kunnen positief verrassen

De vermogensbeheerder stelt dat Europese aandelen ondermaats hebben gepresteerd door de teleurstellende wereldwijde groei, de politieke tegenwind en een aantal afwijkende factoren. Maar Europese aandelen kunnen wel eens beter gaan presteren dan verwacht nu de mondiale groei weer opkrabbelt en de politieke problemen in de Eurozone beheersbaar lijken.

Europese aandelen hebben het afgelopen decennium fors minder rendement behaald dan de aandelen in de VS. Oorzaken: een zwakkere groei en winst, politieke onzekerheid en de wereldwijde appetijt voor groeiaandelen in plaats van waarde-aandelen.

De afgelopen twaalf maanden lieten hetzelfde beeld zien omdat de sterk van handel afhankelijke Europese economie leed onder de afgenomen wereldwijde vraag. Bovendien werd de regio geplaagd door gebeurtenissen als de uitslag van de Italiaanse verkiezingen, nieuwe emissie-eisen in Duitsland, de record lage waterstanden in de Rijn, politieke onrust in Frankrijk en de Brexit-saga.

Al deze factoren zorgden voor slecht presterende Europese aandelen en valuta. En hoewel de tegenwind inmiddels lijkt af te nemen, overheerst het pessimisme nog steeds. Dit ondanks dat we een ommekeer zien in de Chinese economie die de export een boost geeft, de lokale vraag robuust is en nog extra wordt gevoed door stimuleringsmaatregelen.

Het politieke gehakkel in Europa is misschien nog altijd vervelend, maar in onze ogen wel beheersbaar. Bovendien zijn de waarderingen zowel relatief als historisch zeer aantrekkelijk, wat weleens voor positieve verrassingen in de eurozone kan zorgen.