DWS: Bedrijfsobligatiebeleggers spinnen garen bij donkerrode beurzen

De financiële markten werden begin deze week overrompeld door een tweet van Donald Trump waarin hij dreigde de importheffingen op Chinese producten te verhogen. “Je zou kunnen denken dat die hele handelsoorlog Chinese exporteurs veel meer schade berokkent dan de Amerikanen, vooral omdat Washington steeds olie op het vuur gooit. Ironisch genoeg is het tegenovergestelde gebeurd”, aldus Xueming Song, China-econoom bij vermogensbeheerder DWS.

De Chinese export naar de VS daalde in april met 13,1% jaar op jaar, maar tegelijkertijd kelderde de invoer van Amerikaanse producten met maar liefst 25,7%, waardoor het handelstekort met China verder is toegenomen. Omdat de maandelijkse handelscijfers nogal volatiel zijn, geeft de bijgevoegde grafiek de afgevlakte cijfers weer.

In vergelijking met het niveau van Q4 2018 daalde de Chinese uitvoer naar de Verenigde Staten met 3% (op 4/30/19), terwijl de Chinese invoer van Amerikaanse goederen met 15% is gedaald. Zelfs in absolute termen overtrof de daling van de Chinese invoer uit de VS de export naar de VS met een factor 2.

Oplopende risicopremies

De tweet van Trump duwde de aandelenmarkten deze week meteen in het rood, de risicopremies op bedrijfsobligaties liepen op. Dit laatste is eigenlijk best goed nieuws voor obligatiebeleggers. Uit het verleden blijkt dat bedrijfsobligaties beter bestand zijn tegen schokken dan andere beleggingscategorieën; ze worden dan vaak gezien als ideale anticyclische beleggingen.

"Neem bijvoorbeeld de bedrijfsobligaties die in euro’s zijn uitgegeven. In de afgelopen 15 jaar hebben ze slechts eenmalig een periode van twee achtereenvolgende jaren verlies geboekt", zegt Per Wehrmann, hoofd Europese High Yield bij DWS.

Dit komt vooral omdat de hoofdsom van een obligatie – mits de emittent niet in gebreke blijft natuurlijk – wordt terugbetaald aan het eind van de looptijd. Tegen het eind van de looptijd wordt het zogenaamde pull-to-par effect ingezet. “Dit betekent dat de prijs van het schuldinstrument naar nominale waarde convergeert naarmate de tijd van de looptijd verstrijkt. In tegenstelling tot aandelen kan de koers van een obligatie niet erg lang afwijken van de nominale waarde”, vertelt Wehrmann.

Bovendien heeft een herstel op de Amerikaanse hoogrentende obligatiemarkt vaak een positief effect op dezelfde markten elders, waardoor ook anticyclische beleggingen in euro luidende equivalenten de moeite waard worden.

Bovengemiddelde groei

En ten slotte gaan dalende koersen vaak hand in hand met verslechterende economische gegevens en bedrijfsresultaten. Dat betekent dat bedrijven zich bijna automatisch meer richten op de belangen van de schuldeisers door hun schulden af te bouwen en hun rating te bewaken. Daarnaast geven centrale banken gedurende een crisis de economie een injectie door de rente verlagen.

Dit maakt beleggingscategorieën die risicopremies in zich hebben weer aantrekkelijk, al duurt dat wel even. Op een gegeven moment zien beleggers zich genoodzaakt om het lagere rendement van hoogwaardige staatsobligaties te compenseren. "Dit komt de markt voor bedrijfsobligaties als geheel ten goede, omdat hoogrentend schuldpapier in het verleden vaak een bovengemiddelde groei heeft laten zien", aldus Wehrmann.