Skagen staat klaar om te profiteren van hervormingen in Japan

Skagen ziet mogelijkheden om te profiteren van de hervormingen die plaatsvinden In Japan. Het 'shadow activist' beleggingsfonds Skagen Insight dat wereldwijd belegt in bedrijven waarin activistische aandeelhouders actief zijn, bestaat momenteel voor een derde uit posities in Japanse bedrijven. Volgens Tomas Johansson, fondsbeheerder van Skagen Insight, zijn het unieke beleggingen, die gekenmerkt worden door onderwaardering.

Tomasjohnasson
Tomas Johnasson

De meeste bedrijven waarin Skagen Insight overweegt te beleggen hebben een lagere marktwaarde dan hun intrinsieke waarde. Het lijkt vreemd dat aan bedrijven dus feitelijk een negatieve ondernemingswaarde wordt toegekend. Johansson verklaart dit vanuit de zwakke governance die Japan kenmerkte. Als in de VS of Europa een bedrijf een price-to-book-value heeft onder de 1, dan prijst de markt doorgaans een afwaardering in. Maar bij Japanse bedrijven betekent het juist vaak dat een bedrijf veel boekwaarde heeft ofwel teveel cash op de balans.

Een zwaluw - de zomer breekt aan!

Volgens Johansson zijn er tekenen dat er iets aan het veranderen is in Japan. De overheid streeft een helder governance raamwerk na. Bij de Japanse bedrijven dringt het besef door dat hun winstgevendheid te laag is en dat ze daaraan iets kunnen doen met de ruime kaspositie.

De externe druk op Japanse bedrijven om te hervormen, is nu groter dan ooit. Veel buitenlandse beleggers zijn onderwogen in Japan. Pas als ze verandering zien, geloven zij dat er werkelijk iets gebeurt. Skagen Insight positioneert zich zo dat het kan profiteren van de hervormingen die plaatsvinden. Activistische aandeelhouders ontdekken Japan steeds meer, onder meer vanwege het waardepotentieel en de ruimte die er nog is om verbeteringen door te voeren.

Onderwogen in dure VS

In tegenstelling tot de overwogen positie in Japan is Skagen Insight juist onderwogen in de VS. En daar zijn volgens Johansson twee redenen voor. De bedrijven in de VS worden beter bestuurd waardoor er minder ruimte voor verbetering is. Maar de belangrijkste reden voor de onderwogen positie is de hoge waarderingen in de VS vergeleken met Europa en Japan. Johansson wil juist beleggen in de meest ondergewaardeerde delen van de markt wereldwijd.

Marktturbulentie stuwt hervorming

50% van Skagen Insight is belegd in Industriële bedrijven. Volgens Johansson lenen zij zich meer voor een activistische benadering omdat industriële bedrijven meer controle hebben over hun inkomsten. Ze zijn ook eerder geneigd veranderingen in gang te zetten als dat nodig is en die uiteindelijk tot meer aandeelhouderswaarde kunnen leiden. De zwakte in de markt in het laatste kwartaal van vorig jaar ziet Johansson als een uitgelezen kans voor bedrijven om versneld hervormingsprogramma’s door te voeren. In tijden van economische turbulentie kunnen activistische aandeelhouders veel bereiken.

Johansson illustreert dit aan de hand van ThyssenKrupp. Tot voor kort werd het voor onmogelijk gehouden dat de structuur van het bedrijf zou wijzigen. Maar nu heeft het bedrijf aangekondigd dat het in drie delen zal worden opgesplitst. Dit is de eerste stap om ThyssenKrupp minder complex te maken, en een typisch voorbeeld van iets dat niet zou zijn gebeurd als de aandelenprijs niet zo sterk gedaald was.