DWS: Amerikaanse bedrijfsleven ziet loopgravenoorlog niet zo zitten

De recente ontwikkelingen in het handelsgeschil tussen de VS en China zijn zeer zorgwekkend. Dat zegt Stefan Kreuzkamp, hoofd beleggingsstrategie (CIO) van DWS in zijn laatste marktvisie. “Het moment waarop er voor beide partijen geen bevredigende uitweg meer is, nadert met rasse schreden en dat heeft grote gevolgen.”

Kreuzkamp: “Lange tijd leken de handelsbesprekingen tussen China en de VS dan toch op een deal uit te draaien. In die deal zou China meer goederen uit de VS tot de markt toelaten in ruil voor het gemakkelijker afdwingen van bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten. In deze werkelijkheid zou president Trump victorie kraaien en de presidentsverkiezingen van 2020 in een ‘winning mood’ tegemoet kunnen treden.”

Hoewel zo’n gunstig scenario nog steeds mogelijk is, neemt de kans op een goede afloop met de dag af. “Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de markten zich moeten gaan opmaken voor een lange loopgravenoorlog met Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven in de vuurlinie. Washington lijkt blind voor de Chinese drijfveren die wel tot een deal zouden kunnen leiden. Dit vergroot de kans op inschattingsfouten aanzienlijk. Dergelijke verontrustende politieke trends kunnen verstrekkende gevolgen hebben”, waarschuwt Kreuzkamp.

“De Amerikaanse visie op handel is de afgelopen drie jaar immers ingrijpend gewijzigd. De recente ontwikkelingen kunnen er wel eens voor zorgen dat de strijd om het Witte Huis zal gaan over wie het hardst tegen China durft op te treden”, denkt Kreuzkamp.

\

Gezichtsverlies

“Het behoeft verder geen betoog dat deze dynamiek vooral de Chinese haviken in de kaart speelt en de kans op een deal zienderogen doet verschrompelen. Ook lijkt een steeds grotere groep topmensen uit het Amerikaanse bedrijfsleven, bereid om een verhoging van de heffingen te slikken in ruil voor Chinese beleidswijzigingen op de lange termijn”, zegt Kreuzkamp in zijn marktvisie.

“China houdt een afwachtend beleid aan maar deelt wel af en toe wat strategische klappen uit die de boel vertragen in de hoop dat de druk uit de VS uiteindelijk ophoudt. Maar nu de kans op gezichtsverlies voor China groter wordt, lijkt een lange en pijnlijke strijd steeds plausibeler”, aldus Kreuzkamp.

“In tegenstelling tot Trump voelt President Xi namelijk niet de hete adem van verkiezingen in de nek. Hierdoor heeft Xi op de korte termijn meer ruimte om extra klappen te incasseren die op de langere termijn toch in zijn voordeel zouden kunnen werken. Dergelijke agressief machtsvertoon ligt vaak aan de basis van een escalatie van een conflict tussen twee landen. De eerste schoten worden gelost met de hoop op een snelle overwinning, maar voor je het weet is een conflict geëscaleerd in een loopgravenoorlog en is de kans op een staakt-het-vuren verkeken”, legt Kreuzkamp uit.

“Een keiharde handelsoorlog lijkt onvermijdelijk. We houden natuurlijk nauwlettend in de gaten of de regering Trump eindelijk begint te snappen hoe ernstig de situatie wel niet is. Om die reden zijn we druk bezig met analyses en een ‘noodplan’ voor het geval dat dit niet gebeurt. Op dit moment kunnen we simpelweg stellen dat de neerwaartse risico’s met betrekking tot Amerikaanse aandelen groter zijn dan eventueel opwaarts potentieel”, aldus Kreuzkamp.