UBS AM: Wereldeconomie op weg naar zachte landing

De huidige groeicyclus staat op buigen, maar niet op barsten. Dat besluit UBS Asset Management in zijn nieuwste Macro Quarterly. Volgens de vermogensbeheerder kunnen beleggers zich nu best op de fundamentals positioneren, en hun portefeuilles beschermen tegen geopolitieke risico’s.

Volgens UBS AM is de wereldeconomie terug waar die zich drie jaar geleden ook bevond: met Chinese stimulus en een ondersteunende Amerikaanse centrale bank. Dankzij die dubbele stimulus versnelde de economische groei vanaf medio 2016 en door 2017 om uiteindelijk eind 2018 abrupt te vertragen.

“Nu hebben we opnieuw een meer ondersteunende Fed en er is ook opnieuw sprake van een Chinese stimulerende maatregelen. Maar het verschil met 2016 is dat zowel de Amerikaanse als de Chinese stimulus nu minder krachtig is dan toen. De Amerikaanse rente zit dicht bij neutraal, terwijl die in 2016 dicht bij nul zat. En de Chinese maatregelen zijn nu meer op de binnenlandse economie gericht.”

Stabilisatie groei biedt kansen voor beleggers

Dankzij het ondersteunend beleid, en op basis van de evolutie van de PMI’s, stelt UBS AM dat de wereldeconomie op weg is naar een zachte landing. “Er komt een stabilisatie van de groei in plaats van een nieuwe versnelling, en dat ondanks de geopolitieke spanningen. De huidige wereldeconomie staat volgens ons eerder op buigen dan op barsten, en biedt dus nog steeds kansen voor beleggers.”

Over de meeste beleggingssegmenten is UBS AM momenteel neutraal. Alleen over Chinese obligaties zegt de vermogensbeheerder ‘gematigd positief’ te zijn. “Van de tien grootste vastrentende markten ter wereld bieden de Chinese obligaties de hoogste nominale yields. Over de afgelopen vijf en tien jaar leverden ze het hoogste (voor risico gecorrigeerde) rendement op van diezelfde groep van vastrentende markten. De tragere economische groei en de inclusie in de Bloomberg Barclays Global Aggregate index volgend jaar kunnen de yields de komende drie tot twaalf maanden verder naar beneden duwen.”