Stilte voor de storm?

De aandelenmarkten boekten afgelopen week zonder uitgesproken trend lichte winst. Aanvankelijk gingen ze er stevig op vooruit dankzij het akkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico. Vorig weekend liet Donald Trump in een tweet namelijk weten dat hij de enkele weken voordien aangekondigde verhoging van de invoerrechten opschortte omdat hij van de Mexicaanse regering beloftes inzake migratie had gekregen. De koersen zakten echter snel weer terug – er staan immers nog sleutelmomenten op de agenda en de onzekerheid houdt aan.

Eerst en vooral is er het handelsconflict tussen de VS en China. Het is nog altijd niet zeker of Xi Jinping en Donald Trump elkaar zullen ontmoeten tijdens de G20-top die binnenkort plaatsvindt. Volgens Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, wacht de Amerikaanse president immers nog altijd op een bevestiging van het gesprek door zijn Chinese ambtsgenoot. Bovendien blijven beide kampen dreigementen uiten, zij het minder direct dan de voorbije weken. China maakt zich op om zijn zeldzame aardmetalen in de strijd te gooien: de Chinese staatsmedia lieten doorschemeren dat afgewerkte producten op basis van die grondstoffen kunnen worden opgenomen op de lijst van technologische producten waarvan de export wordt beperkt als reactie op de aanval op Huawei. Voor de Verenigde Staten is daar niet alleen een economisch belang mee gemoeid – hun machtige technologiesector is erg afhankelijk van die producten – maar ook een geostrategisch: de meest geavanceerde wapens van de Amerikaanse strijdkrachten zijn voornamelijk gebaseerd op onderdelen waarvoor zeldzame aardmetalen worden gebruikt.

Donald Trump maakte dan weer duidelijk dat verschillende munten volgens hem nog steeds ondergewaardeerd zijn tegenover de Amerikaanse dollar en riep de Chinese centrale bank (PBoC) opnieuw op om de yuan niet te laten zakken tot minder dan 7 yuan per dollar. Daarop liet het hoofd van de PBoC, Yi Gang, verstaan dat de centrale bank de yuan mogelijk niet meer zal ondersteunen. Het belang van een ontmoeting tussen Xi Jinping en Donald Trump tijdens de G20 – en de afspraken die zij daar zouden kunnen maken – lijkt dus met de dag toe te nemen.

Niettemin zullen vóór die top op 28 en 29 juni in Japan alle ogen eerst op de vergadering van de Federal Reserve op 19 juni gericht zijn. Gezien de bijzonder verruimende toon die verschillende bestuurders en vooral voorzitter Jerome Powell de laatste tijd hanteerden, verwachten beleggers een ommezwaai in het monetaire beleid. Een renteverlaging is nu nog niet aan de orde, maar de verwachting is wel dat de officiële verklaring van het FOMC de uitlatingen van Powell bevestigt en de deur open zet om de richtrente in juli te verlagen. Hoewel die verklaring er waarschijnlijk zal komen, denken we toch dat beleggers op hun hoede moeten zijn. Een plausibel scenario voor de komende weken is dat de G20 zonder ongelukken verloopt en de macro-economische cijfers stabiliseren, maar dat zou de markten niet meteen fors hoger sturen. Het zou de Federal Reserve echter wel kunnen doen besluiten om de rente deze zomer ongemoeid te laten. Het lijdt geen twijfel dat zo'n status quo door beleggers slecht onthaald zou worden. De markten zijn immers al te sterk vooruitgelopen op een ingreep van de centrale bank en geven de laatste tijd blijk van een buitensporig vertrouwen in haar vermogen om het beleid naadloos op het verloop van de conjunctuur af te stemmen.

Na de correctie in mei zijn de markten de eerste weken van juni sterk opgeveerd. Beleggers stellen zich nu eerder afwachtend op en maken zich klaar voor enkele belangrijke momenten, die hevige reacties kunnen uitlokken... en ons mogelijk vertellen welke richting het de komende maanden zal uitgaan.