SYZ Asset Management behoudt overweging Europese aandelen

Interview Roberto Magnatantini, Hoofd Global Equities, Portefeuillebeheerder, SYZ Asset Management,/em>

Wat zijn volgens u de vooruitzichten voor de tweede helft van 2019 op het gebied van aandelen?

De aandelenmarkten werden in de eerste helft van het jaar sterk ondersteund door zowel de relatieve verbetering van het handelsfront tussen de VS en China als de verandering in het discours van de westerse centrale banken, dat geleidelijk veel gunstiger werd. Wat echter ontbrak, was een duidelijke economische en winstgroei. Macro-economie en de geopolitieke situatie zullen in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk een belangrijke invloed blijven uitoefenen. Het is onwaarschijnlijk dat de centrale banken zich nog soepeler zullen opstellen dan de markten lijken te verwachten, terwijl bijna niemand gelooft dat we een economische opleving zullen zien. Een groeiend aantal strategieën voorspelt een dreigende recessie in de VS, maar aangezien dit niet ons scenario is, denken wij dat de markten nog steeds potentieel hebben, zij het beperkt.

Zal de handelsoorlog tussen de VS en China op deze activaklasse wegen?

Helaas is het moeilijk voor te stellen dat deze geen significante impact zal hebben. Een handelsoorlog tussen de twee belangrijkste wereldmachten zal meerdere en diepgaande gevolgen hebben. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, is het beleid van Donald Trump uiterst moeilijk te ontcijferen en is het vergelijkbaar met de verdwenen Kremlinologie.... niemand weet of de VS van plan is om druk uit te oefenen op China om de grootst mogelijke concessies te verkrijgen of dat er werkelijk een echte wil is om de confrontatie tot elke prijs aan te gaan.

Wat zeker lijkt te zijn, is dat de handelsoorlog China op dit moment veel harder heeft getroffen dan de VS, wat het imago van de Amerikaanse president in de ogen van zijn kiezers heeft versterkt. Maar dit is grotendeels te wijten aan het feit dat China niet volledig tegenaanvalt, vooral om zichzelf geen schade toe te brengen in het proces. Een grootschalige handelsoorlog zou beide spelers schade toebrengen. De heer Xi heeft economische groei nodig om de heerschappij van de eenpartijstaat te behouden, terwijl de heer Trump deze nodig heeft om populair te blijven en in 2020 herkozen te worden. We denken daarom dat er een akkoord zal worden bereikt, maar we zijn ons ervan bewust dat in het tegenovergestelde geval de gevolgen voor de aandelenmarkten zeer negatief zouden zijn.

Wat zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkt in vergelijking met andere ontwikkelde en opkomende markten?

De Amerikaanse markt handelt op een aanzienlijk hoger waarderingsniveau dan het gemiddelde van zowel de opkomende als de ontwikkelde markten. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de Amerikaanse markt nog steeds de meest innovatieve en winstgevende bedrijven ter wereld huisvest, en ook om die reden is de sectorale samenstelling van de markt heel anders dan die van Europa in het bijzonder. De vooruitzichten blijven dus positief, ook al zouden we in het geval van een cyclische opleving de opkomende markten en Europa eindelijk beter kunnen zien presteren.

Waar ziet u de meest interessante kansen op korte termijn (sectoren)?

De tweedeling in prestaties tussen sectoren die niet bijzonder gevoelig zijn voor de economische cyclus (de zogenaamde "kwaliteitsgroei") en cyclische sectoren is de laatste jaren bijzonder hoog geweest. Dit kan worden verklaard door het ontbreken van een sterke economische groei in combinatie met de aanhoudende daling van de rentevoeten. Het is nog steeds zeer moeilijk om een trendbreuk te zien en bovendien verwachten we geen sterke stijging van de rentevoeten. Daarom blijven we blootgesteld aan verschillende sectoren die historisch duur lijken, zoals de voedings- en nutssector, maar die nog steeds een zeer aantrekkelijk alternatief bieden voor vastrentende producten. Om waarderingsredenen staan wij echter ook bloot aan een aantal industriële en hardwaretechnologiebedrijven.

Wat zijn uw onder- en overgewicht ten opzichte van de benchmark?

Geografisch gezien hebben we een overgewicht in Europa, voornamelijk gerelateerd aan Zwitserland en Scandinavië. Ook wij houden nog steeds van Rusland, maar het gewicht ervan blijft beperkt om redenen van risicomanagement. Onze belangrijkste overweging op sectorniveau ligt in het industriële segment. Dit is deels te wijten aan bovengenoemde waarderingsredenen, vooral in de transport- en kapitaalgoederensector, maar ook aan onze posities in zeer winstgevende en weinig cyclische bedrijven, zoals Roper en Airbus. We hebben ook een overweging in technologie, met name in het softwaresegment, vertegenwoordigd door Consultants, dat al vele jaren een van onze strategische speerpunten is.

Denkt u dat het besluit van de ECB over de mogelijkheid om QE uit te breiden ook gevolgen kan hebben voor de aandelenmarkt? Zo ja, hoe?

De voortzetting van QE zal ongetwijfeld een effect hebben op de aandelenmarkt. In de eerste plaats zal het de markt als geheel ondersteunen door de rente laag te houden, waardoor de waarde van lange termijn activa zoals aandelen rekenkundig zal toenemen. Ten tweede zal het de sectoren en beleggingsstijlen blijven beïnvloeden, bijvoorbeeld ten gunste van nutsbedrijven en andere obligatievolmachten.

Hoe beoordeelt u als investeerders de politieke situatie in Italië? Is het een factor die u uit de buurt van ons land houdt of houdt u zich neutraal op? Mondiale investeerders maken geen morele oordelen, maar haten onzekerheid. Het interne politieke discours heeft niet veel gewicht, wat telt is stabiliteit en financiële discipline. Op dit moment is er nog steeds veel scepsis over dit laatste aspect, en het is belangrijk dat beslissingen of zelfs extravagante verklaringen worden vermeden om het vertrouwen op de Italiaanse markten te herstellen.