Hebben Aziatische aandelen een buigpunt bereikt?

Anhlutroweprice
Anh Lu

Zijn aandelen in de regio Azië ex-Japan echt goedkoop? Dat is iets wat beleggers zich al enige tijd afvragen. De waarderingen in de regio zijn de afgelopen jaren immers steeds verder zijn gedaald en liggen historisch gezien onder het langetermijngemiddelde. Als we bijvoorbeeld naar de koers/boekwaardeverhouding kijken, is het de afgelopen 20 jaar maar enkele keren voorgekomen dat deze lager was dan nu.

Op het oog is de markt goedkoop, daar bestaat weinig twijfel over. Ook waar is echter dat daar redenen voor zijn: een afnemend rendement op eigen vermogen en teleurstellende winsten. De cruciale vraag voor beleggers is daarom: wat moet er gebeuren voordat de waarde van Aziatische aandelen wordt ontsloten?

Hoe kan de waarde worden vrijgemaakt?

De afgelopen jaren werd de beweging van Aziatische aandelenmarkten beïnvloed door allerlei factoren, zoals het wereldwijde monetaire beleid, de sterkere Amerikaanse dollar, de afzwakkende wereldhandel en uiteraard, niet in de laatste plaats, de vertragende economische groei in China.

Het negatieve effect van deze macro-economische ontwikkelingen op de Aziatische economieën heeft ertoe geleid dat bedrijven al lange tijd kampen met een zwakke winstgroei, verergerd door een combinatie van overinvesting, zeer hoge schulden en slechte management-discipline. Door dit alles zijn de marges gekrompen en de rendementen op geïnvesteerd vermogen gedaald. Om winst te zien in Azië, moet deze ontwikkeling worden omgebogen: naar stijgende marges, een beter rendement op eigen vermogen en, uiteindelijk, een positieve herwaardering van Aziatische aandelen.

Er zijn verschillende manieren om de marges te verbeteren, variërend van omzetgroei tot een gedisciplineerder aanpak om de kosten te verlagen. Daarnaast is een striktere investeringsdicipline nodig, die ook tot hogere marges en kapitaalrendementen zal leiden. Er zijn inmiddels enkele aanwijzingen dat dergelijke maatregelen tot verbeterde marges beginnen te leiden, wat er mogelijk op duidt dat de markt na een langdurige periode van tegenvallende winstgroei en neerwaartse herzieningen een buigpunt heeft bereikt.

Lessen uit het verleden

Te veel Aziatische bedrijven hebben hun marges jarenlang verwaarloosd en vertrouwd op stijgende omzetcijfers. Terugkijkend is het daarom niet zo moeilijk te herleiden hoe de problemen waarmee veel Aziatische bedrijven nu te kampen hebben, zijn ontstaan.

In de jaren na de Aziatische crisis (1997‒2002) kwam er in Azië een enorme investeringsgolf op gang, een inhaalrace om jaren van onderinvestering goed te maken. Gedreven door de toenemende stabiliteit in de regio, de groeiende buitenlandse investeringen en het herstel van de economie zetten bedrijven omvangrijke investeringsprogramma’s op, met als doel de productiviteit en de omzet omhoog te stuwen. Dit betekent dat een groot deel van de winstgroei in het verleden is gerealiseerd door de omzet te verhogen in een robuust groeiende economie. Bovendien wist Azië zich na de wereldwijde financiële crisis van 2008 snel te herstellen, waardoor oude gewoonten konden blijven bestaan.

Pas toen de groei in de regio begon in te zakken, na 2011, traden de gevolgen van dit gedrag aan het licht. Inmiddels, en dat is belangrijk, zijn de bedrijven begonnen zich aan de economische realiteit van vandaag de dag aan te passen. De managementteams richten zich op verbetering van de bedrijfsvoering, kostenbeheersing en doelgerichtere investeringen, in het besef dat de omstandigheden moeilijker zijn geworden.

Capex -discipline en margeverbetering

Een gedisciplineerder investeringsbeleid zal waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijke verhoging van de vrije kasstroom die Aziatische bedrijven genereren. Zonder cash is het voor een bedrijf moeilijk nieuwe producten te ontwikkelen, overnames te doen, dividend te betalen of schulden af te bouwen.

De winstmarges in Azië hebben de laatste jaren ook geleden onder het feit dat de lonen sterker stegen dan de productiviteit. Vooral in China was dit onmiskenbaar. Voor het eerst in vijf jaar echter begint de loongroei nu naar een houdbaarder niveau te dalen. De verlaging van loonkosten zal waarschijnlijk een positieve invloed op de winstmarges van bedrijven hebben. Ook de lagere prijzen voor grondstoffen, met name energie, leveren hieraan een aanzienlijke bijdrage.

Bovendien zijn er, zeker bij bedrijven van hogere kwaliteit, aanwijzingen dat de kostendiscipline van de managementteams verbetert. Ze zien steeds meer in dat economische groei alleen niet voldoende is om de inkomsten te verhogen.

Staan we op een buigpunt?

Gezien de zwakke winstgroei en het dalende rendement op geïnvesteerd vermogen van de laatste jaren zijn de huidige waarderingen van Aziatische aandelen niet geheel onterecht. Er tekenen zich echter verbeteringen af, die misschien duiden op een buigpunt in de markt.

De lagere kosten beginnen zich te vertalen in stijgende winstmarges, terwijl de verbeterde capex-discipline tot hogere rendementen op geïnvesteerd vermogen kan leiden en bedrijven in staat zal stellen meer geld aan aandeelhouders terug te geven in de vorm van dividend of aandeleninkoop. Beleggers zullen hoogst waarschijnlijk bereid zijn te betalen voor het vooruitzicht op hoger kapitaalrendement, wat kan leiden tot een positieve herwaardering van de Aziatische aandelenmarkt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.