Amundi: Italiaanse crisis heeft beperkte invloed op rente

De politieke onzekerheid zal de Italiaanse rente minder opjagen dan tijdens eerdere regeringscrises, verwachten de specialisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Ze geven daarvoor een drietal argumenten:

Het aanbod van Italiaanse staatsobligaties blijft de komende maanden relatief beperkt. Rome heeft al 70% van de geplande nieuwe emissies uitgevoerd, terwijl de teller voor aflossingen nog maar op 40% staat. Het gevolg daarvan is dat de netto-uitgifte (de verkoop van nieuwe stukken minus de aflossing op schuld) de resterende maanden van 2019 negatief zal zijn. Daar komt nog eens bij dat Italië recent succes heeft geboekt met de verkoop van obligaties met lange tot zeer lange looptijden. De gemiddelde looptijd van de staatsschuld is daarmee opgelopen naar bijna 10 jaar, ‘behoorlijk hoog naar historische maatstaven’. Dat maakt Italië minder rentegevoelig.

Italiaanse staatsobligaties (BTP’s) zijn nog steeds aantrekkelijk, gezien het feit dat een groot deel van de Europese obligatiemarkt negatieve rendementen oplevert. Dat zorgt voor een stevige vraag. Amundi heeft becijferd dat de BTP’s goed zijn voor helft van alle nog positief renderende euro-obligaties in het kredietwaardige (investment grade) segment (terwijl ze ‘maar’ 12% uitmaken van de totaal uitstaande schuld). ‘De enige echte concurrent van Italië wanneer het gaat om positieve rendementen gecombineerd met investment grade, betreft bedrijfsobligaties met een BBB-rating.’

De ECB zal het beleid in september verder versoepelen, door de depositorente verder te verlagen en mogelijk ook het opkoopprogramma opnieuw op te starten. De markrentes zullen daardoor verder dalen, waardoor BTP’s relatief nóg aantrekkelijker worden. Juist door de verwachte steun vanuit Frankfurt blijft het risico dat de Italiaanse politieke onzekerheid andere perifere landen ‘besmet’, beperkt.

Op de middellange termijn heeft Italië wel een grote uitdaging, benadrukt Amundi. Zonder structurele hervormingen die de groei aanjagen, is de staatsschuld uiteindelijk onhoudbaar.