AXA IM: Tijdperk Chinees handelsoverschot ten einde

Het is goed denkbaar dat China na jaren van grote overschotten de komende jaren kleine, maar aanhoudende tekorten op de lopende rekening laat zien. Dat stellen Aidan Yao (China-econoom) en Shirley Shen (econoom Emerging Asia) van vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

In 2007 bereikte het overschot op de lopende rekening een recordhoogte van 11% van het bbp, vooral als gevolg van een handelsoverschot in goederen. Vorig jaar was de lopende rekening al bijna in balans. Het betreft dan ook geen tijdelijk fenomeen veroorzaakt door externe schokken, zo betogen Yao en Shen, maar een langetermijnontwikkeling die wordt gedreven door structurele veranderingen in de Chinese economie.

De afgelopen dertig jaar ging het saldo van de lopende rekening in China vrijwel gelijk op met het saldo tussen besparingen en investeringen. Besparingen in China zijn zeer hoog en bedragen 47% van het bbp – 20 procentpunt boven het wereldwijde gemiddelde en vooral gedreven door huishoudens. Maar sinds de piek in 2011 laten de Chinese besparingen wel een dalende trend zien. Verbeteringen van pensioenregelingen en gezondheidszorg verminderen de noodzaak voor sparen uit noodzaak. Bovendien zit China in een proces van herbalancering waarbij consumptie steeds belangrijker wordt.

AXA IM verwacht dat de Chinese spaarquote in 2023 is gedaald met 4,5 procentpunt, en zelfs met 6,5 procentpunt als de transformatie sneller verloopt. Ook de investeringen zullen naar verwachting dalen als percentage van het bbp; om de overinvesteringen van de afgelopen jaren te corrigeren zou een daling met 10 procentpunt nodig zijn.

Hoe pakt de daling van zowel besparingen als investeringen uit? Bij een sterke daling van de investeringen blijft een overschot op de lopende rekening bestaan (het spaaroverschot groeit dan); proberen de autoriteiten een sterke terugval te voorkomen dat zal het saldo rond de nul schommelen. Als China met hervormingen in staat blijkt de investeringen in de particuliere sector aan te jagen, dan kan er in 2023 een tekort op de lopende rekening zijn ter waarde van 1,5% van het bbp.

Dit laatste scenario wordt door de Chinese autoriteiten geprefereerd, benadrukken Yao en Shen. Wat in elk geval duidelijk is, zo stellen de economen: het tijdperk van een groot en hardnekkig Chinees overschot loopt ten einde.