Amundi: ETF-belegger in augustus weer massaal uit aandelen

ETF-beleggers trokken in augustus zo’n €28 miljard uit aandelen. Deze uitstroom was te zien bij zowel Europese als Amerikaanse ETF-beleggers, waarbij vooral ETF’s uit opkomende landen het moesten ontgelden met een uitstroom van €12,7 miljard. Opvallend verschil is te zien in ‘World Equity ETF’s’; onder Europese ETF-beleggers was een netto-uitstroom te zien van ruim €4 miljard, terwijl onder Amerikaanse beleggers een bescheiden netto-instroom te zien is van €363 miljoen.

Obligatie-ETFs zagen een positieve instroom in zowel Europa (€3 miljard) als de VS (ruim €14 miljard). Opvallend hier is dat onder Europese ETF-beleggers de categorie met de hoogste netto-instroom bedrijfsobligaties is, terwijl Amerikaanse ETF-beleggers juist €2 miljard uit bedrijfsobligaties haalden.

Hier onder de complete overzichten met de in- en uitstromen (per regio en beleggingscategorie), voor augustus en de eerste acht maanden van 2019 (YTD).

ETF stromen

Etfposities