Candriam maakt record beheerd vermogen bekend en kondigt aan dat het CO2-neutraal wordt

CANDRIAM brengt verslag uit over zijn halfjaarlijkse activiteiten en bedrijfsprestaties voor 2019. De multigespecialiseerde vermogensbeheerder zet zijn groeitraject verder. De activa onder beheer bereiken eind juni 2019 een historisch hoogtepunt van €125 miljard. In 2014 bedroeg dat cijfer nog €65 miljard. CANDRIAM kondigt vandaag tevens aan dat het met onmiddellijke ingang CO2-neutraal wordt. Het bedrijf wil hiermee aantonen dat het zich engageert om verder uit te groeien tot een ambitieuze voortrekker[2] op het vlak van duurzaamheid binnen de industrie van het vermogensbeheer.

De AuM van CANDRIAM zijn in de eerste jaarhelft van 2019 met €10,3 miljard aangegroeid. Eind december 2018 bedroegen ze €115 miljard. Tegen 30 juni 2019 waren ze aangegroeid tot €125,3 miljard. De grootste instromen zag CANDRIAM in zijn strategieën die beleggen in Emerging Markets Debt (€900 miljoen) en High Yield & Credit Arbitrage (€850 miljoen). Andere strategieën die sterke verkoopresultaten neerzetten, waren Thematic Equity (€500 miljoen) en Corporate Bonds (€300 miljoen). Een aanzienlijk gedeelte van de Net New Cash is ook afkomstig van producten of mandaten met een Ecologische, Sociale en Governance (ESG) insteek. Dat bevestigt dat CANDRIAM de afgelopen jaren sterk is gegroeid op het vlak van verantwoord beleggen. De zuivere ESG-fondsen en -mandaten vertegenwoordigen nu meer dan één derde van de totale activa van CANDRIAM.

In de eerste jaarhelft van 2019 heeft CANDRIAM zijn voortrekkersrol op het vlak van verantwoorde financiën verder versterkt. De groep heeft immers nieuwe thematische producten ontwikkeld die een rechtstreekse positieve invloed op de maatschappij beogen, zoals een strategie die zich richt op de strijd tegen kanker, en een nieuwe strategie die belegt in bedrijven die de opwarming van de aarde willen tegengaan en de impact van klimaatverandering willen temperen. CANDRIAM schenkt eveneens een deel van zijn inkomsten van zijn duurzame fondsengamma aan ESG-onderzoek en -opleiding en aan initiatieven met een maatschappelijke impact.