AXA IM: Handelstekort China heeft grote gevolgen

China zal zich de komende jaren naar verwachting ontwikkelen tot een netto-importeur, na een lange periode van exportoverschotten. Dat betekent de start van een nieuw tijdperk voor de wereldeconomie als geheel, schrijven Aidan Yao en Shirley Shen, respectievelijk senior econoom China en econoom opkomend Azië bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

In hun analyse China: source of tectonic shifts in global finance geven ze enkele voorbeelden van de verstrekkende gevolgen van een Chinees tekort op de lopende rekening:

  • Wanneer de importen de exporten gaan overtreffen, wordt China een ware motor voor de wereldeconomie
  • In de afgelopen twintig jaar had China een overschot op de lopende rekening. Daardoor hield het land geld over dat het uitleende aan vooral de VS, met de aankoop van treasuries. Straks moet China juist geld lenen, om een handelstekort te financieren. Daarmee wordt het een directe concurrent van de VS in het aantrekken van wereldwijde besparingen
  • Het gewicht van China in de wereldwijde indices neemt toe, waardoor er ‘significante’ kapitaalstromen richting het land gaan
  • Op de lange termijn zal de liberalisering van de Chinese economie en de Chinese financiële markten er toe leiden dat de yuan een internationale reservemunt wordt. Dat betekent dat het huidige wereldwijde dollar-gecentreerde geldsysteem transformeert naar een systeem waarbij de dollar en de yuan naast elkaar bestaan

    China heeft een grote potentie om buitenlandse kapitaal aan te trekken en zo het tekort op de lopende rekening te financieren. Maar, zo benadrukken Yao en Shen, het overgangsproces gaat wel gepaard met grote risico’s die goed gemanaged moeten worden. Een ‘big bang’-aanpak maakt China kwetsbaar voor volatiele kapitaalstromen die eerder leidden tot de financiële crises in Latijns-Amerika en Azië. Het feit dat China kapitaal moet aantrekken is qua importantie te vergelijken met de integratie van China in de wereldeconomie, aldus de AXA-experts, een proces dat zich de afgelopen 40 jaar heeft voltrokken.