M&G prefeert credits boven staatsleningen

Door Richard Woolnough, beheerder van het M&G (Lux) Optimal Income Fund (M&G).

Richardwoolnough
Richard Woolnough

We staan niet aan de vooravond van een recessie. Wij geven momenteel de voorkeur aan investment grade bedrijfsobligaties boven staatsobligaties.

We horen overal dat de markt zich zorgen maakt over de wereldwijde economische omgeving, maar nochtans heeft de S&P500 net zijn hoogste niveau ooit bereikt. Er wordt veel meer gesproken over de zorgen dan over de reële situatie in de economie. Als je naar de huidige kwalitatieve cijfers kijkt, dan lijkt de wereldeconomie het redelijk goed te doen, zo niet zeer goed. De werkloosheidscijfers blijven zeer laag in de Verenigde Staten, zeer laag ook in het Verenigd Koninkrijk en ook die in Europa blijven dalen. Naarmate het debat over de stand van zaken van de wereldeconomie verder woedt, ziet die er dus gezond uit als je naar de reële cijfers kijkt.

De opkomst van investment grade bedrijfsobligaties

Wij zijn gepositioneerd in het vooruitzicht van een bevredigende economische omgeving. Omdat wij van mening zijn dat in een redelijk gezonde economie de beloning voor een blootstelling aan investment grade bedrijfsobligaties redelijk goed is, hebben wij een zekere belangstelling voor dit segment. Met name in de markten die minder onstabiel zijn als gevolg van mogelijke initiatieven van centrale banken, namelijk de Amerikaanse markten. En aangezien wij van mening zijn dat de wereldeconomie niet aan de vooravond van een recessie staat, vragen wij ons af of de genoemde renteverlagingen op de markt inderdaad noodzakelijk zijn. Daarom houden we al enige tijd posities met relatief korte looptijden aan, in een context waar we graag een kredietrisico lopen maar ons niet graag blootstellen aan een looptijdrisico.

Vermindering van risicovolle activa

Begin dit jaar was de markt enorm bezorgd over een potentieel dreigende recessie. Vandaag, met prijzen die vooruitlopen op de renteverlagingen van de Fed, blijft een recessie nog steeds mogelijk maar het is een verre mogelijkheid. Hierdoor presteren risicovolle activa over het algemeen zeer goed. Hoewel we begin dit jaar onze posities in deze risicovolle activa hebben versterkt in het licht van het toenemende pessimisme op de markt, verminderen we deze nu naarmate het optimisme weer aantrekt. De eerste sector waarin we deze strategie hebben aangenomen, is de telecommunicatiesector. In deze sector gaat de trend in de richting van schuldreductie, waarbij bedrijven hun vorderingen terugkopen in plaats van meer schuld op te nemen.

De strategie van het fonds is dus in staat om van deze gebeurtenissen te profiteren en daarom presteert het fonds naar mijn mening goed. Niet alleen in de huidige omgeving, maar ook in andere contexten. Vandaag de dag is de markt naar onze mening nogal gefragmenteerd, maar onze overtuigingen zijn zeer sterk. We zijn zeer weinig blootgesteld aan renterisico's, omdat we niet geloven in de naderende recessie. Anderzijds geven we de voorkeur aan "investment grade" bedrijfsobligaties. Hier is het aanbod groot en het segment is in historisch perspectief goedkoop geworden in vergelijking met staatsobligaties en high yield bedrijfsobligaties. Daarom zou deze marktomgeving ons, net als alle andere, de mogelijkheid moeten bieden om te profiteren van de flexibiliteit van het fonds. Op deze manier kunnen we waarde toevoegen door het genereren van een solide inkomstenstroom, voornamelijk uit obligaties.