"Groene technologie is goed voor de business, en voor het klimaat"

Mary Jane McQuillen en David Sheasby, ESG-deskundigen bij Legg Mason , zijn ervan overtuigd dat ondanks de huidige trends in Washington, groene technologie zal overleven en zelfs nog zal groeien.

Mariejanemcquillen
Marie Jane McQuillen

“Wij denken heel vaak over ESG-criteria, en niet alleen in het licht van wat een mooi of een duurzaam perspectief is los van het investeringsstandpunt”, zegt Mary Jane McQuillen, portefeuillebeheerder bij ClearBridge Investments, een dochteronderneming van Legg Mason . “Wat zijn de factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur die waarde creëren, vooral dan op lange termijn?”

“Er bestaan letterlijk honderden studies die de prestatie-aspecten rond de integratie van ESG-factoren behandelen”, aldus mevr. McQuillen. “De algemene conclusie die we op basis van deze onderzoeken kunnen trekken, is niet zozeer dat ESG-factoren ervoor zorgen dat een portefeuille er altijd boven uitsteekt. Integendeel: de prestatie van de portefeuille moet op zijn minst concurreren met die van zijn peers – het moet even goed zijn. Er zijn geen garanties dat die het altijd beter of slechter zal doen, maar hij moet het even goed doen. De beste ervaring die we hebben gehad, zijn bij onze eigen klanten. Wij hebben waarschijnlijk een van de grootste reeksen ESG-resultaten. Het gaat hierbij om diverse stijlen, op de haussemarkt, de baissemarkt, gedurende lange periodes en voor bedrijven met een lage, middelhoge of hoge marktkapitalisatie. Onze observatie is dat ze na verrekening van het risico concurrerend zijn.

“Wij integreren de ESG-analyse in de uitwerking van een investeringsscenario”, zegt David Sheasby, Hoofd van Governance and Sustainability bij Martin Currie, dochteronderneming van Legg Mason in Schotland. “Wij beheren portefeuilles die ten opzichte van de benchmark geconcentreerd zijn – bedrijven die duurzaamheid omarmen en nadenken over wat een invloed zou kunnen hebben op hun vermogen om duurzame resultaten op lange termijn te genereren.”

“Een van de belangrijkste punten is de focus op de relevantie van de business op langere termijn”, aldus David Sheasby. “Je moet kijken naar de manier waarop een bedrijf dergelijke risico’s gaat beheren en reduceren, of deze kansen aangrijpt. Bedrijven die focussen op het wezenlijke en geen tijd verspillen aan irrelevante zaken, steken erboven uit en moeten niet inboeten aan goede prestaties.”,

Kan groene energie blijven bestaan zonder subsidies?

David Sheasby: “Er zit heel wat variatie in de kosten. Je moet alles afwegen tegenover elkaar. Voor windenergie is er uiteraard een groot verschil tussen onshore en offshore. De voorbije zeven jaar hebben we deze kosten enorm zien dalen, bijna 70 procent voor wind- en 85 procent voor zonne-energie voor openbare voorzieningen. De economie is aanzienlijk veranderd. Wind- en zonne-energie kunnen nu concurrentieel zijn op een niet-gesubsidieerde basis. In de Verenigde Arabische Emiraten hebben we een project gezien dat in 2014 naar verwachting 62 dollar per megavoltage zou kosten. Dit is nu 24 dollar per megavoltage. Dat is duidelijk concurrentieel met heel wat andere energiebronnen. En de voorbije dagen hebben we in Duitsland de eerste biedingen gezien voor een offshore windmolenpark zonder subsidies, iets wat we absoluut niet hadden verwacht.”

De regering Trump: onzekerheid over het beleid

Mary Jane McQuillen: “Wij proberen de zaken te bekijken op de lange termijn. We zijn niet echt ontmoedigd door de regering Trump. Heel wat staten, waaronder Californië en New York, hebben hun engagement voor het verlagen van de koolstofuitstoot herbevestigd, en streven er zelfs naar hun doelstellingen te overschrijden. Zij zijn een belangrijke drijfveer. Er bestaat een groep genaamd de RE100 (Renewable Energy 100). Dit is een verzameling bedrijven – momenteel staat de teller op ca. 83 – die fondsen verschaffen of ernaar streven hernieuwbare energie te gebruiken. Apple , Alphabet en Microsoft hebben onlangs een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, waarin ze plechtig beloven dat ze hernieuwbare energie zullen blijven gebruiken. We zien heel wat bedrijven die het voortouw nemen en de redenen waarom ze hernieuwbare energie ondersteunen, in een business case gieten. Ze doen dat niet alleen maar om gewoon ‘groen te klinken’. Het gaat erom dat ze op de lange termijn denken.”

“Er is een goede prijspariteit, en de afhankelijkheid van subsidies is niet zo zwaar”, zegt ze. “Bedrijven kunnen zichzelf ondersteunen. Alphabet heeft ons verteld dat ze ongeveer één miljard dollar aan energiekosten hebben kunnen besparen. Ze gebruiken artificiële intelligentie om nog meer besparingen te realiseren. Bedrijven zijn erg innovatief, ofwel door hun producten of diensten, ofwel door hun eigen activiteiten. Het zijn spannende tijden.”

Davidsheasby
David Sheasby
David Sheasby voegde daaraan toe dat “er ook heel wat bedrijven buiten de VS betrokken zijn” bij de inspanningen om het gebruik van hernieuwbare energie nog uit te breiden. “Bedrijven zoals Unilever en AB AB InBev , de grootste brouwer ter wereld, onderstrepen allemaal de kostenbesparingen die inspanningen rond hernieuwbare energie kunnen opleveren. Hun motivatie is zeker niet altruïstisch van aard. Ze zien gewoon echte economische voordelen.

Op internationaal vlak zien we heel wat bewegen. Zo stelt China bijvoorbeeld om de vijf jaar een plan op. Ze hebben onlangs hun dertiende Vijfjarenplan gelanceerd, dat loopt van 2015 tot 2020. Ze hebben hun focus sterk verschoven naar ecologische kwaliteitsverbeteringen, weg van de infrastructuurontwikkeling. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de waterkwaliteit en het reduceren van de lucht- en grondvervuiling. De focus op hernieuwbare energie speelt uiteraard in op deze verbeteringen. In hun plan staat ook een veel strengere emissienorm voor voertuigen, om zo het gebruik van elektrische en hybride wagens te stimuleren. De bedoeling is om de verkoop van elektrische voertuigen van 400.000 vorig jaar te verhogen naar iets meer dan vijf miljoen tegen 2020. Enorme stijgingen op het vlak van elektrische wagens.”

Investeringsmogelijkheden in groene business

“Mondiale nutsbedrijven behoren tot de grootste investeerders in de productie van wind-, zonne- en waterenergie. Daarom blijven we hierin investeren”, aldus Marie Jane McQuillen. “Een ander interessant domein is volgens mij ledverlichting. Verlichting neemt een gigantisch deel van het wereldwijde energieverbruik in. De penetratie van ledverlichting in de VS bedraagt momenteel 10 procent, maar wij denken dat dat tegen 2025 zou kunnen stijgen tot meer dan 50 procent. Wij zijn heel enthousiast over ledverlichting, en eigenlijk ook over heel wat andere hernieuwbare energievoorzieningen.”

“Maar we kijken ook naar andere sectoren, zoals de consumentenindustrie, de industriële sector, voedselveiligheid, landbouw en materialen. Heel wat bedrijven proberen hun watervoetafdruk en de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens hun activiteiten te verminderen. De landbouwsector weet dat hij bijdraagt aan broeikasgassen. Wat we zien in de levensmiddelenindustrie, ook bij de verkopers, stemt ons tevreden. De IT-, hardware- en softwaresector werken ook rond heel wat interessante punten.” “Een van de sleuteldomeinen die onze sectoranalyse heeft geïdentificeerd, is dataveiligheid en -privacy”, zegt ze. “Dat klinkt niet noodzakelijk erg ecologisch. Toch komt het steeds naar boven, in hoe hun klanten hun diensten gebruiken en wat het mogelijk kan helpen besparen of compenseren, en ook wat betreft hun verliezen in verband met schending van of gebrek aan veiligheid in de consumentenprivacy. Dat uit zich in financiële diensten of andere mediabedrijven. Dat zijn een aantal domeinen die volgens ons interessant zijn.”

“We zien ook opportuniteiten in de energiezuinigheid bij de mensen thuis – minder energie verbruiken dankzij efficiëntere toestellen, energie besparen door isolatie en energiezuinige ramen of de energieconsumptie opvolgen en optimaliseren”, voegt David Sheasby toe. “We zien dat een aantal interessante bedrijven hierop inspelen. Ik had het al over de trend i.v.m. elektrische wagens in China, maar we zien eigenlijk dat deze verschuiving op wereldwijde schaal plaatsvindt. Dat creëert schitterende kansen voor bepaalde autofabrikanten. Bedrijven die sterk zijn blootgesteld aan groei in connectiviteit en elektrificatie – zoals die die actief zijn in de automobielindustrie – kunnen aanzienlijk meer inkomsten genereren in vergelijking met hun blootstelling aan de verbrandingsmotor.”

“Met de verschuiving naar elektriciteitsdistributie op basis van zonne- of windenergie, rijst ook duidelijk de vraag naar batterijopslag: fabrikanten van batterijen, van de chemische stoffen en de grondstoffen. Als je gaat kijken naar de geschatte vraag naar lithium, zal die over vijf jaar tijd verdriedubbeld zijn.”

“Iets anders wat we zien, zijn interessante kansen op het vlak van de energietransitie”, zegt hij. “In China wil men de energiemix effectief gaan veranderen. Bepaalde gasbedrijven zijn best wel interessant in dat opzicht. Daarbij zijn data- en IT-veiligheid de sleuteldomeinen waar we ons op moeten focussen.”

Goed ondernemingsbestuur

David Sheasby: “Wij onderhouden een erg nauw contact met de bedrijven waarin we investeren. Ondernemingsbestuur speelt daarbij een cruciale rol. Het biedt inzicht in de cultuur van een organisatie. We gaan na hoe zij denken over materiële risico’s en kansen. Dan kijken we naar wat ze bekendmaken en hoe ze doelstellingen formuleren. Hoe meten ze hun succes? Hoe wordt kapitaal toegekend binnen het bedrijf? Die openbaarmaking en focus op relevantie kan soms erg verschillen.”

“West-Europa is een speerpunt voor openbaringen rond zaken als het beheer van menselijk kapitaal of het energie- of waterverbruik. Dat staat altijd centraal in wat de Europese bedrijven ons vertellen”, zegt hij.

“Een van de instrumenten die beleggers gebruiken zijn de voorstellen voor aandeelhouders die worden gepresenteerd aan bedrijven tijden de jaarlijkse algemene vergadering. Voor dit jaar hebben de aandeelhouders denk ik zo’n 40 klimaatgerelateerde voorstellen voorgelegd. In drie daarvan wordt de bedrijven daadwerkelijk gevraagd hoe kaderleden worden betaald voor klimaatgerelateerde cijfers. Dat zijn dus interessante ontwikkelingen.”

Marie Jane McQuillen zei dat het team van ClearBridge direct van het management verslagen vraagt: “Voor ieder bedrijf hebben we de CEO doorgaans aan boord. Dat helpt ons goed vooruit. Je kunt natuurlijk het autonome of externe onderzoek lezen, maar persoonlijke gesprekken voeren over deze onderwerpen stimuleert het management en werkt als een katalysator. Zo weten ze dat de investeerders hierover nadenken, vooral dan op de lange termijn. CEO’s kunnen erg ontvankelijk zijn, maar dat is niet het enige. Voorstellen van aandeelhouders zijn ook een interessante vorm van engagement. Als we geconcentreerde managers zijn, mogen we stemmen. Die stemmen wegen vrij zwaar door. We leven in een tijd waarin investeerders zich moeten engageren en zich actief bewust moeten zijn van wat managers denken op lange termijn met betrekking tot het openbaren van maatregelen en verantwoordelijkheid, en waar ze naartoe willen.”

ESG-investeringen, een echte factor voor particuliere beleggers

“Wij zijn ervan overtuigd dat ESG-integratie en actief eigenaarschap blijvende waarden zijn”, aldus David Sheasby. “Het behoort tot het goede beheer van het kapitaal van onze klanten, en is dus diep verankerd in ons proces. Wij geloven dat het ons voordelen biedt op de lange termijn.”

“Wij denken ook dat deze zaken niet meer zullen verdwijnen”, voegt Marie-Jane McQuillen daaraan toe. “We zijn blijven investeren in onze aanpak, in hoe we de wereld zien in het licht van de ESG-criteria, en hoe het kan bijdragen aan de prestatie van onze portefeuilles. We hebben al bewijs gezien dat deze benaderingen hun vruchten kunnen afwerpen. Wat de segmenten van de retailmarkt betreft, zien we een hoge responsiviteit van millennials. Ze hebben misschien een lager instappunt, maar ze blijven uiteindelijk toevoegen en bijdragen – en ze zullen lang leven. Als ze beleggen in een pensioenfonds, is dat iets waar het pensioenfonds over nadenkt. Ook vrouwen – jonge vrouwen, moeders of grootmoeders – zijn bijzonder aangetrokken. Mannen uiteraard ook, ik wil hen zeker niet uitsluiten. Maar over het algemeen zijn het de vrouwen en de jongere generatie die het meeste van zich laten horen.”

Samengesteld door Analist redactie i.c.m. Citigate First Financial.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any Newsntent provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.