BlackRock: mondiaal groeiherstel door monetair beleid

De mondiale economie veert de komende tijd op door de stimulerende maatregelen van de grote centrale banken, stelt het BlackRock Investment Institute in het wekelijkse marktcommentaar. Deze is als bijlage meegestuurd. De hoofdpunten zijn:

“We verwachten een groeiherstel van de wereldeconomie in de komende zes à twaalf maanden, doordat de effecten van de monetaire beleidsmaatregelen doorsijpelen naar de reële economie. We denken dat de stimulerende maatregelen zullen bijdragen aan het verlengen van de groeicyclus; we zien al dat de financiële omstandigheden soepeler beginnen te worden. Zie daarvoor ook onze Financial Conditions Indicator.

Toch blijft het een hobbelig hersteltraject, doordat protectionisme een onzekere factor blijft. We verwachten dat de Duitse economie – de grootste van Europa – nog een kwartaal krimpt.

De Fed heeft weliswaar de rente verlaagd, maar we denken dat de marktverwachtingen voor een renteverlaging overdreven zijn. Het is allerminst zeker dat de Fed op de gevolgen van de handelsoorlog zal reageren met soepeler monetair beleid. Verstoringen in de toeleveringsketen kunnen de productiecapaciteit negatief beïnvloeden, wat tot een licht hogere inflatie kan leiden.

De VS en China gaan waarschijnlijk weer handelsoverleg voeren. Dat leidt misschien tot een wapenstilstand, maar een uitgebreide handelsovereenkomst is onwaarschijnlijk.

Wat deze context voor beleggers betekent:

We denken dat het nemen van gematigde risico’s waarschijnlijk wordt beloond, ook al blijven we hameren op het belang van flexibiliteit in de portefeuille. We prefereren Amerikaanse aandelen vanwege hun redelijke waarderingen en relatief hoge kwaliteit, en daarnaast vinden we de factoren lage volatiliteit en kwaliteit aantrekkelijk vanwege hun defensieve eigenschappen. Verder zijn schulden uit opkomende markten interessant vanwege de couponinkomsten. We hebben een overwogen positie in eurolanden en we blijven staatsobligaties zien als belangrijke portefeuillestabilisatoren.”