BNY Alcentra: Toenemende druk op obligatiemarkten verhoogt aantrekkelijkheid markt voor leningen

De cocktail van stijgende inflatie en rente, samen met politieke onzekerheid en druk op de markt voor staatsobligaties, maakt de markt voor leningen des te aantrekkelijker, schrijft Graham Rainbow, loan market-specialist bij Alcentra - een boutique van BNY Mellon.

Grahamrainbow
Graham Rainbow

Einde in zicht van bullmarkt in obligaties?

De kans op verdere rentestappen in de VS en stijgende inflatie geven druk op de markten voor vastrentende waarden. Er zijn analisten die een einde voorspellen aan de meer dan dertig jaar durende bullmarkt in deze asset class.

Rainbow geeft toe dat er veel onzekerheid heerst in de kapitaalmarkten en dat beleggers geconfronteerd worden met een aantal uitdagingen. De volatiliteit op de markt voor obligaties met een vaste rente kan toenemen. Het is zeer de vraag of de fenomenale opmars van de obligatiemarkten - aangejaagd door een alsmaar lagere rente en weinig wanbetalingen - nog een vervolg krijgt.

Aantrekkelijkheid van de markt voor leningen

Rainbow acht het zeer onwaarschijnlijk dat dit gunstige klimaat blijft bestaan, ondanks dat niemand verwacht dat de rente in Europa snel zal stijgen. Obligaties met een langere looptijd worden vroeg of laat blootgesteld aan hernieuwde volatiliteit, voorspelt hij. Dat onderstreept de aantrekkelijkheid van de markt voor leningen voor beleggers die op zoek zijn naar een goed absoluut rendement en zich willen beschermen tegen de negatieve effecten van inflatie.

Leningen kunnen dienen als een goede spreiding in de portefeuille. Het rendement op deze leningen zal gaan stijgen door de oplopende Libor- en Euribor -rente. Daarnaast bieden deze leningen een lage volatiliteit en beperkt risico op wanbetaling. Volgens Rainbow kan deze markt een stabiel enkelcijferig rendement opleveren.

Beleggers moeten zich wel bewust zijn van de risico’s die zij lopen. Rainbow wijst dan specifiek op bepaalde wanbetalingsrisico’s en de administratieve afwikkeling van een transacties duurt langer dan die voor aandelen of obligaties. Daarom is gedegen advies van het grootste belang bij dit soort beleggingen. Bij de markt voor leningen is het beschikken over gedetailleerde informatie over bedrijven en sectoren waarin belegd wordt net zo belangrijk als te weten wanneer in- of uit te stappen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.