Asset Backed Securities beschermen tegen ‘normalisatie’ van rente en inflatie

Auteur: Calvin Davies, Hoofd ABS en Covered Bonds bij NN Investment Partners

Calvindavies
Calwin Davies

De variabele rentekenmerken van hoogwaardige Europese Asset Backed Securities (ABS) trekken steeds meer beleggers aan. Zij maken zich zorgen over de mogelijke invloed van een ‘normalisatie’ van de rentes en de inflatie, nu het afbouwen van de steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) dichterbij komt.

De obligatiemarkten hebben dit jaar te maken met een aantal lastige uitdagingen. Beleggers bereiden zich voor op het afbouwen van de steunmaatregelen van de ECB, terwijl de inflatie en de rentes in de VS en Europa op de langere termijn naar verwachting zullen stijgen.

ABS zijn obligaties met onderpand, zoals woninghypotheken, consumentenkredieten en leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. ABS krijgt steeds meer aandacht, omdat deze categorie beleggers een ‘veilige haven’ kan bieden. De variabele rentekenmerken bieden bescherming tegen stijgende rentes en een oplopende inflatie. In het huidige marktklimaat, waarin de rentes op veel vastrentende beleggingscategorieën laag en in sommige gevallen zelfs negatief zijn, zien beleggers Europese ABS steeds meer als een aantrekkelijk alternatief voor de meer traditionele vastrentende categorieën. Veel beleggers maken zich zorgen om de ‘normalisatie’ van de rentes en de inflatie op de middellange termijn. Om de impact hiervan te beperken, streven ze naar exposure naar beleggingen van een goede kwaliteit met een variabele rente, zoals Europese ABS.

Ondanks de voortdurend sterke performance van ABS in Europa, is de beleggingscategorie in een aantal segmenten van het beleggersuniversum nog altijd niet in trek of niet bekend. Dit is een van de redenen waarom de categorie nog altijd extra rendementsmogelijkheden biedt ten opzichte van de meer traditionele vastrentende categorieën met een vergelijkbaar risicoprofiel. Het extra rendement en de variabele rentecoupon vormen in het huidige marktklimaat een aantrekkelijke combinatie. De spreads op ABS zijn afgenomen, maar de categorie biedt nog altijd waarde versus beleggingen in andere vastrentende categorieën met een vergelijkbare rating, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties of gedekte obligaties. In de onderstaande grafieken; het generieke ABS rendement om het verschil tussen het ABS rendement en andere vergelijkbare beleggingsklassen aan te tonen.

Nnhighyield

Het aantal emissies is nog niet terug op de niveaus van voor de kredietcrisis. Toch heeft de markt voor ABS in Europa in de afgelopen jaren een aantal positieve ontwikkelingen doorgemaakt, want de branche biedt nu meer transparantie en meer standaardisatie:

 • Regelgevende initiatieven ter ondersteuning van betere marktpraktijken, vooral:
 • Verbeterde afstemming van belangen doordat de betrokken hypotheekbank of kredietverstrekker ook een deel van de risico’s niet securitiseren (‘risk retention’)
 • Levering van gegevens op leningniveau over het onderpand via het European DataWarehouse
 • Prime Collateralised Securities (PCS), in 2013 geïntroduceerd als kwaliteitskeurmerk voor transacties – gericht op transparantie, kwaliteit van onderpand en rapportage
 • Striktere criteria bij de ratingbureaus, wat resulteert in robuuste structuren
 • Eurosysteem (de combinatie van de ECB en de verschillende nationale centrale banken in de eurozone) ondersteunde de beleggingscategorie via het ABS-inkoopprogramma

  Tevens zijn er initiatieven van Europese regelgevers die positief zijn voor de belegging categorie:

 • De inspanningen om het huidige EU-regelgevingskader voor securitisatie te herzien/harmoniseren vormen een belangrijk onderdeel van het initiatief van de Europese Unie voor een kapitaalmarktenunie
 • De Europese Commissie streeft naar EUR 150 miljard aan nieuwe leningen en wil de financieringsbronnen diversifiëren voor leners die traditioneel afhankelijk zijn van de banksector

  Beleggen op de ABS-markt vergt niettemin specialistische expertise en ervaring. ABS is een kredietproduct, en dus hebben beleggers te maken met kredietrisico en mogelijke volatiliteit van de markt/koersen. Historisch gezien zijn de verliezen van Europese ABS zeer beperkt gebleven en was de performance positief. Toch is het van belang om goed inzicht te hebben in het onderliggende onderpand, het businessmodel van de betrokken hypotheekbank en de structuur van een individuele transactie. Bovendien is het belangrijk om de dynamiek van dit deel van de vastrentende markt goed te kennen.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.