NN IP nog even positief over converteerbare obligaties als vijf jaar geleden

Beleggers in converteerbare obligaties hebben het tij mee, mits ze zich goed verdiepen in de kredietwaardigheid van bedrijven die deze obligaties uitgeven. Dit stelt Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds en co-manager van het $ 790 miljoen grote NN (L) Global Convertible Opportunities Fund (GCO).

Het fonds heeft in de vijf jaar sinds de oprichting een rendement van 45% (na aftrek van kosten) behaald. Dit is een outperformance van meer dan 10% ten opzichte van de benchmark¹. Volgens NN Investment Partners (NN IP) moet de beleggingscategorie onder de huidige marktomstandigheden een jaarlijks rendement van 4-5% kunnen genereren. Het GCO streeft jaarlijks naar een outperformance van 2% ten opzichte van de benchmark².

.

Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds bij NN Investment Partners: “We zijn nog even positief over de converteerbare obligaties als vijf jaar geleden, toen we het fonds introduceerden. Dankzij de convexiteit zijn beleggers in converteerbare obligaties goed gepositioneerd voor volatiele markten. Dit houdt in dat beleggers meer kunnen profiteren van een stijging van de aandelenmarkten dan verliezen bij een daling van gelijke grootte.”

Jasper van Ingen is nog altijd positief over de aandelenmarkten, die converteerbare obligaties verdere steun zullen bieden. Hij denkt wel dat beleggers selectief moeten zijn om een outperformance te behalen.

Het GCO belegt selectief in ongeveer 40 converteerbare obligaties, terwijl de benchmark² circa 190 van deze obligaties bevat. Het fonds maakt gebruik van een thematisch kader, gericht op trends voor de lange termijn. “We beleggen in 15-20 onderliggende thema’s die volgens ons op de langere termijn zullen blijven spelen en een beperkte correlatie hebben. Deze thema’s variëren van investeringen in infrastructuur tot veranderende voeding en consumptie. We zijn ook positief over thema’s als cloud computing, schone energie, bestedingen aan de zorg en de wereldwijde vergrijzing,” aldus Jasper van Ingen.

“Onze verwachtingen voor de financiële markten blijven voor de middellange termijn voorzichtig positief - in lijn met een latere fase in de economische cyclus. Wij zijn van mening dat converteerbare obligaties een veiliger manier zijn om in aandelen te beleggen, terwijl converteerbare obligaties vastrentende beleggers een manier bieden om de duratie enigszins terug te brengen.”

“In Europa zien de voorspellende indicatoren er steeds beter uit en op de middellange termijn zal kwantitatieve versoepeling gunstig blijven voor de waarderingen van risicovolle beleggingen. In de VS kan de verwachte groei van 2% tot 2,5% voor 2017 worden behaald, hoewel meerdere renteverhogingen en grote veranderingen in de wetgeving voor volatiliteit kunnen zorgen. En in Japan zullen financiële stimuleringsmaatregelen gunstig blijven voor de waarderingen van risicovolle beleggingen.”

De managers blijven echter enigszins terughoudend ten aanzien van converteerbare obligaties die zijn uitgegeven in opkomende markten. Jasper van Ingen licht toe: “We zijn onderwogen in converteerbare obligaties uitgegeven in opkomende markten, vanwege de mate van transparantie van sommige bedrijven in deze markten. We houden echter vast aan onze exposure naar deze sterk groeiende regio’s, vooral via converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde markten.”

Sinds de introductie heeft het GCO het meer dan 10% (na kosten) beter gedaan dan de meest gebruikte benchmark voor converteerbare obligaties². Jasper van Ingen besluit: “We zijn ervan overtuigd dat de correlatie tussen regionale markten en beleggingscategorieën zal afnemen, doordat de centrale banken de enorme stroom aan ‘goedkoop geld’ beperken. Dit zal de nadruk weer meer leggen op strategische allocatie. Een beleggingscategorie die fungeert als een brug tussen obligaties en aandelen zal het onder deze omstandigheden waarschijnlijk goed doen, als natuurlijke ‘sweet spot’ voor beleggers.”

NN (L) Global Convertible Opportunities is een subfonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) Global Convertible Opportunities beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Bepaalde aandelenklassen van het subfonds zijn momenteel aangemeld in onder meer Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Chili, Singapore, Hongarije en Zuid-Korea.

¹ Per 21 april 2017. De eerste intrinsieke waarde was 100, de laatste is 145,82 per 20 april. De performance is gemeten aan de hand van de langstlopende fondsklasse (INGGCOI LX). De identificatiecode voor de benchmark is UCBIFX02. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
² De Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)