Hoe ziet Frontier eruit in 2020?

Door Oliver Bell, portefeuillebeheerder van de T. Rowe Price Frontier Communications Markets Equity Strategy

Oliverbelltroweprice
Olivier Bell

Veel frontier-economieën maken op dit moment een ontwikkeling door die op lange termijn tot welvaart zal leiden. Hoewel de berichten in de pers vaak anders suggereren, heerst er momenteel meer vrede in de wereld dan ooit tevoren en speelt er slechts een handvol conflicten.

Daardoor heeft de democratie voet aan de grond kunnen krijgen in enkele kleinere frontier-markten, waar politici in de hoop hun macht te behouden bereid zijn ingrijpende economische verbeteringen door te voeren. Deze hervormingen kunnen een instroom van buitenlandse investeringen op gang brengen, die vervolgens tot een sterke economische groei kunnen leiden en het bedrijfsleven ten goede komen.

Met de bevordering van Pakistan naar de MSCI Emerging Markets (EM) Index daalt het aantal landen in de MSCI Frontier Communications Markets Index van 24 naar 23.[1] Maar als steeds meer landen het pad naar welvaart opgaan, is de vraag: hoe zal Frontier Communications er in 2020 uitzien?”

Pakistan: opwaardering naar EM-status

Pakistan, waar we sinds de lancering van ons fonds in 2014 overwogen zijn, is deze maand tot de EM-index toegetreden. De afgelopen paar jaar is het tij voor Pakistan ten goede gekeerd, maar om het land een echte “Aziatische tijger” te maken zullen verdere hervorming en ontwikkeling nodig zijn.

Ondanks de opwaardering blijft de bijdrage van Pakistan in de EM-index beperkt tot slechts zes aandelen, die maar net 0,1% van de index vertegenwoordigen.[2] Het aantal ondernemingen dat van Frontier Communications naar EM gaat, is om liquiditeitsredenen beperkt. Daarmee legt Pakistan nauwelijks gewicht in de schaal en is het maar de vraag of het interessant genoeg is voor actieve beleggers. Naar mijn mening zou een land pas moeten worden opgewaardeerd als het minimaal 0,5% van de index kan uitmaken.

Argentinië: waarschijnlijk in 2018 bevorderd naar EM-status

Binnenkort verwacht ik de aankondiging dat Argentinië in aanmerking komt voor een upgrade naar de MSCI EM Index , die volgend jaar zijn beslag zal krijgen. De kansen voor Argentinië keerden in oktober 2015, toen de ondernemingsvriendelijke Mauricio Macri tot president werd gekozen, wat de weg vrijmaakte voor de broodnodige politieke verandering. Macri begon voortvarend aan een hervormingsprogramma waardoor de situatie in het land weer enigszins genormaliseerd werd en de markten sterk stegen.

Nu zijn verdere politieke hervormingen en directe buitenlandse investeringen nodig om een duurzame groei van de economie tot stand te brengen. Als Macri zijn mandaat bij de parlementsverkiezingen in oktober weet te consolideren, kan hij verdere hervormingen doorvoeren.

Saoedi-Arabië: mogelijke sprong naar EM-status in 2019

Saoedi-Arabië wordt momenteel als “standalone markt” aangemerkt, maar door beleggers in feite als frontier-markt behandeld. De Saoedische economie zit in een recessie vanwege de lage olieprijzen, waardoor de inkomsten gedaald zijn en de overheidsfinanciën, de internationale reserves en de liquiditeit onder druk staan. Het land moet zijn economie diversifiëren zodat het minder afhankelijk wordt van olie, en de Visie 2030 biedt enige hoop dat er in het koninkrijk inderdaad een omslag in het denken heeft plaatsgevonden.

Ik verwacht dat Saoedi-Arabië op de nominatie voor rechtstreekse opname in de EM-index komt te staan. Dit zou in 2018 kunnen gebeuren, waarna het in 2019 in de EM index kan worden opgenomen.

Peru: op het randje van degradatie naar Frontier Communications

Peru balanceert op het randje. Het heeft een behoorlijke economische diversificatie tot stand weten te brengen, en er zijn verschillende respectabele bedrijven in de sectoren bankwezen, vastgoed- en detailhandel gevestigd. Het is al lange tijd een van de sterkst groeiende economieën van Latijns-Amerika.

Toch blijft de status van Peru “on watch”, aangezien slechts drie Peruaanse aandelen (waarvan er één in de VS genoteerd is) aan de liquiditeitscriteria van de MSCI Emerging Markets Index voldoen – het minimum aantal om in de index te worden opgenomen. Een jaar geleden overwoog MSCI al het land te herclassificeren. Dat ging toen niet door, maar kan nog altijd gebeuren. Peru heeft stevig gelobbyd om in de EM-index te blijven omdat het het geld uit trackers niet wil verliezen. Volgens mijn eigen berekeningen, gebaseerd op de waarschijnlijke MSCI Index methodologie, gaat dit geld naar slechts drie aandelen; als Peru naar Frontier Communications zou verhuizen, zouden dat 12 zijn, die dan 15% van de index zouden uitmaken. De toenemende belangstelling van buitenlandse investeerders zou uiteindelijk ook de algemene economie ten goede komen.

Nigeria: mogelijk herclassificatie naar standalone-status

De kans bestaat dat Nigeria zijn Frontier Communications -status kwijtraakt en een standalone markt wordt, net als Saoedi-Arabië nu is. Dit omdat de liquiditeit van zijn valutamarkt onvoldoende is. Vanwege de dalende olie-inkomsten heeft Nigeria het moeilijk ondanks enkele positieve, kleinere hervormingen sinds het aantreden van president Muhammadu Buhari in 2015.

Als Nigeria uit de Frontier Communications -index verdwijnt, zou het nog steeds beleggers trekken, maar het zou grote gevolgen hebben voor de resterende wegingen in de index.

Iran: de grote onbekende

Iran is de grootste onbekende. Zo’n anderhalf jaar geleden, vlak voor de opheffing van de sancties, gingen wij op onderzoeksmissie naar Iran. Wat wij zagen, was een openbaring en ontkrachtte een groot aantal van onze vooroordelen. Iran bleek meer gemeen te hebben met Turkije dan met Saoedi-Arabië; zo blijkt Teheran een zeer kosmopolitische stad met een veel liberalere sfeer dan wij hadden verwacht en lijken de vrouwen er volledig geïntegreerd in het maatschappelijk leven.

Het land heeft een goed opgeleide bevolking, is ondernemend en welvarend, maar heeft een gebrek aan cash flow vanwege de sancties die in 1979 werden opgelegd. Afgezien van de politieke situatie zou de solide en gevarieerde aandelenmarkt een welkome aanvulling voor de Frontier Communications -index zijn.

Korea, Taiwan en China: verandering aan de top?

Sommigen zijn van mening dat Korea en Taiwan al tot de ontwikkelde markten en niet meer niet tot het opkomende universum moeten worden gerekend. Er zijn echter duidelijk zowel politieke en valuta-criteria die bij een herclassificatie meewegen. Een veel belangrijker kwestie is mijns inziens echter die van de Chinese A-aandelen, die op een bepaald moment in de EM-index moeten worden opgenomen.

Als alle A-aandelen uiteindelijk worden opgenomen, zouden ze bijna 40% van de EM index uitmaken.[3] Dat roept een aantal belangrijke vragen op. Misschien is het tijd dat China, ‘s werelds tweede economie, een eigen classificatie krijgt, net als Japan. Dit zou EM interessanter maken omdat alle andere markten een hogere weging in de index zouden krijgen.

Myanmar en Cambodja: kunnen na 2020 interessant worden

Andere landen die voor een upgrade naar Frontier Communications in aanmerking zouden kunnen komen, zijn Myanmar en Cambodja. Dit zou echter pas ruim na 2020 gebeuren. Zowel Myanmar als Cambodja zouden met hun goedkope arbeid en textielproductie de weg van Vietnam en Bangladesh kunnen volgen. Myanmar is zeker een groot en interessant land, waar wij exposure hebben via een in de VS genoteerde onderneming. Het heeft geen binnenlandse aandelenmarkt, maar werkt momenteel aan de ontwikkeling daarvan.

Samengevat verwachten wij dat de MSCI Frontier Communications index de komende jaren een gedaanteverandering tegemoet gaat, al is het vanwege de vele bewegingen moeilijk met enige zekerheid of nauwkeurigheid voorspellingen te doen. Veranderingen op het vlak van economie, politiek, markt en bedrijfsleven spelen een rol. Beleggers moeten echter bedenken dat de EM in de loop der jaren een soortgelijke transformatie heeft doorgemaakt. Zo vertegenwoordigde Maleisië ooit ruim 30% van de MSCI EM en nu slechts 2,5%, stonden Rusland en India er aanvankelijk helemaal niet in en staan Chinese A-aandelen op dit moment nog steeds niet in.[4]

Verder zullen veranderingen in freefloats, limieten aan buitenlands eigendom en de afbouw van staatsdeelnemingen onze opportunity set vergroten. Kortom, er verandert waarschijnlijk veel in Frontier Communications , maar dat ligt in de lijn der verwachting en we blijven uitkijken naar kansen op aandelenniveau. Frontier Communications -markten kennen een structurele groei en er zijn altijd goed geleide, snel groeiende bedrijven waarin wij kunnen beleggen.

[1] MSCI
[2] Topline Securities, 16 mei 2017
[3] Morgan Stanley , 22 juni 2016
[4] MSCI , Factset

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.