LGIM: Volgende recessie VS slechts mild

Een volgende recessie in de Verenigde Staten zal slechts mild zijn. Dat verwacht hoofd Economie Tim Drayson van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

De kans dat de Amerikaanse economie binnen nu en 12 maanden in een recessie glijdt, ligt op 30%, het hoogst gemeten risico sinds het begin van de bullmarkt.

Drayson constateert dat de stap naar gefaseerde onderhandelingen tussen de VS en China, de kans op een recessie enigszins hebben verkleind. De midden oktober aangekondigde importtarieven zijn opgeschort, stelt Drayson, “maar de dreiging van importtarieven van vorig jaar december, die bijzonder schadelijk zijn voor consumptiegoederen, blijft.”

Ondanks de dreiging van die importtarieven, zijn er redenen om aan te nemen dat een eventuele volgende recessie slechts een milde zal zijn. De duur van de huidige economische groeifase, nu in zijn 11e jaar, betekent namelijk niet dat de VS een diepe recessie nodig heeft om overcapaciteit te verminderen of de economie af te koelen. Ondanks de lage werkloosheid lijkt de inflatie onder controle. Drayson ziet geen tekenen dat cyclische sectoren van de economie, zoals de woningmarkt, de auto-industrie en bedrijfsinvesteringen, oververhit zijn. “Het huidige niveau van investeringen in woningen is typerend voor het niveau dat aan het begin van de economische cyclus werd waargenomen. Met andere woorden: Je kunt niet crashen als je nog niet bent opgestegen”, stelt de hoofdeconoom.

Bovendien lijken de balansen in de huishoudelijke sector er bijzonder goed uit te zien. De schulden zijn gedaald en lenen is relatief goedkoop. Spaargelden van huishoudens zijn relatief hoog in vergelijking met het vermogen, hetgeen impliceert dat huishoudens weerbaarder zijn voor waardedalingen. Bovendien hebben banken hogere buffers en is er minder sprake van wanbetalingen.

LGIM ziet echter ook drie risico’s die een milde recessie kunnen verergeren. Het herstel van een economische neergang kan vertraging oplopen door de huidige lage rentes. Eerdere recessies verlaagden rentes met 180 basispunten. Het hoge begrotingstekort van 5% van het bbp in de VS zorgt voor minder speelruimte indien de regering via de begroting besluit te stimuleren.

Een tweede risico doet zich voor als een recessie gepaard gaat met andere verstorende, wereldwijde gebeurtenissen, zoals een escalerend handelsconflict, een harde landing van de Chinese economie, een harde Brexit of stijgende olieprijzen. Een laatste risico vormt de hoge schuldenlast die Amerikaanse bedrijven met zich mee torsen. In het geval van een recessie kunnen bedrijven massaal besluiten tot aflossing van schulden uit angst voor stijgende schuldenlasten, hetgeen ten koste gaat van investeringen.