Schroders: opkomende markten blijven kalm onder krapper monetair beleid van centrale banken

Craigbotham
Craig Botham

Centrale banken overwegen hun ruime monetaire beleid aan te passen. De ECB denkt na over het afbouwen van QE, de Fed kijkt naar het verkleinen van haar balans en in China loopt de marktrente op. Krapper monetair beleid en dan vooral de afname van dollarliquiditeit zorgt vaak voor druk op de dollar-afhankelijke opkomende markten. Maar veel opkomende markten lijken er tot nu toe redelijk onbewogen onder te blijven. Hun afhankelijkheid van externe financiering lijkt te zijn afgenomen sinds de taper tantrum van 2013, zegt Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders .

Agressievere Fed?

Een verminderde dollarliquiditeit kan voor stress zorgen in bepaalde opkomende economieën die sterk afhankelijk zijn van de dollar. Daarnaast rekent Botham ook op meer renteverhogingen in de VS dan de markt verwacht. De grootste problemen ziet Botham hierdoor ontstaan bij Zuid-Afrika, Turkije, Maleisië, Peru, Chili en Colombia. Deze landen zijn nog altijd sterk afhankelijk van buitenlandse financiering en hebben er het meest last van als dollarliquiditeit uit de markt wordt gehaald. Daarnaast kan een sterke binnenlandse kredietgroei risico’s met zich meebrengen als de liquiditeit op de wereldmarkt afneemt door het krappe monetaire beleid van de grote centrale banken.

Centrale banken in opkomende markten kunnen dan gedwongen worden om een krapper beleid te voeren om kapitaaluitstroom tegen te gaan. Met name in Latijns-Amerika en opkomende landen in Azië is de kredietgroei in de private sector sinds de crisis flink toegenomen. De kredietkwaliteit kan een punt worden als de rentetarieven stijgen.

Stabiliteit door lagere wisselkoersen

Historisch gezien volgen de centrale banken uit opkomende markten vaak de Fed, om hun economie te beschermen tegen kapitaaluitstroom en valutaschommelingen. Dat kan sterke inflatoire gevolgen hebben. Maar momenteel is de waarde van veel valuta uit opkomende markten al gedaald sinds de taper tantrum van 2013, wat ook de huidige stabiliteit van van deze valuta verklaart, meent Botham.

EM Europa en Azië staan er beter voor

Botham gaat er vanuit dat de balansen van centrale banken dit jaar nog blijven groeien. De Fed zal ook niet voor september beginnen aan een afbouw van de balans. Dit jaar vormt liquiditeit nog geen bedreiging voor de opkomende markten. Maar als de Fed de markt verrast door agressiever de rente te verhogen - waar Schroders rekening mee houdt - dan doemen er risico’s op aan de horizon in 2018. Dan zullen met name Zuid-Afrika, Turkije en enkele Latijns-Amerikaanse economieën geraakt worden. De opkomende markten in Europa en Azië lijken er een stuk beter voor te staan, dankzij hun lagere schuldposities, lagere inflatie en hogere reële rente.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.