BNY Newton: Venezuela is voor einde 2017 bankroet

Carlshepherd
Carl Sheperd

Grote kans dat voor het eind van het jaar Venezuela bankroet is, schrijft Carl Shepherd, specialist opkomende markten bij Newton, een boutique van BNY Mellon. Volgens de centrale bank van Venezuela beschikt de overheid over meer dan 10 mrd US dollar aan valutareserves. Voor aflossing en rente is tot het eind van het jaar 9,7 mrd US dollar nodig. Het land bleef al in gebreke bij de aflossing van 950 mln US dollar op een Russische lening begin juni en moest de schuld herstructureren. Andere leningen lopen ook het gevaar niet te worden afbetaald.

Bevolking betaalt gebrek aan US dollars

Intussen wordt op straat in de hoofdstad Caracas volop geprotesteerd en staat de bevolking uren in de rij voor voedsel. De overheid gebruikt de schaarse buitenlandse valuta om aan haar internationale verplichtingen te voldoen. De pijn hiervan wordt afgewenteld op de bevolking door hyperinflatie en toegang tot US dollars te ontzeggen waarmee basisvoedingsmiddelen geïmporteerd kunnen worden, waarin Venezuela zelf niet kan voorzien. De enige mogelijkheid om het leed te verzachten is door meer US dollar-liquiditeit te verkrijgen door betalingen US dollars voor olie en het aanspreken van valutareserves.

De crisis in de US dollar-liquiditeit zal verhevigen als crediteuren tankers en olie van de PDVSA (de staatsoliemaatschappij van Venezuela) in beslag nemen. Dat zal ertoe leiden dat eerder de staat in gebreke zal blijven bij de aflossing van de staatsobligaties dan de PDVSA bij haar waardepapier. Dit blijkt ook uit het verschil in rente op kortlopend staatspapier in US dollars ten opzichte van PDVSA obligaties in US dollars.

Venezuela wordt dictatuur

Shepherd voorspelt dat Venezuela op korte termijn vervalt in een dictatuur, maar hij betwijfelt of president Nicolas Maduro lang aan de macht zal kunnen blijven. Hij verwacht dat het leger hem snel zal vervangen. Het is moeilijk om te beoordelen langs welke lijnen herstel kan optreden. Assets van een andere oliemaatschappij (CITGO) zijn al gebruikt als onderpand voor leningen in 2015. Onduidelijk zijn de vooruitzichten voor de staatsoliemaatschappij PDVSA, die al wordt gebruikt als melkkoe voor de overheid. Maar als het land tot een dictatuur vervalt, die op grote oliereserves zit, dan is de kans groot dat deze oliereserves snel te gelde worden gemaakt om zo de raderen van het nieuwe regime even goed door te smeren.

Het besluit kan worden genomen om de grote buitenlandse oliemaatschappijen weer in staat te stellen snel olie op te pompen, omdat de binnenlandse productie het afgelopen decennium is teruggevallen. Het blijft te bezien of staatsoliemaatschappij PDVSA daarbij ontzien wordt, of juist deel uitmaakt van deze reddingspoging. Het staatsbedrijf is door bureaucratie en gebrek aan expertise niet een geoliede organisatie, waardoor zij eerder een hindernis is dan dat zij een helpende hand kan bieden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.