Schroders: Stevenen de VS af op een recessie in 2020?

Met het handelsconflict prominent in de media en zwakke macrocijfers van de maakindustrie, rijst de vraag of de Amerikaanse economie afstevent op een recessie. Martin Arnold, econoom bij Schroders, kijkt naar signalen van de obligatie- en arbeidsmarkt om te bepalen of een recessie zich mogelijk aandient in 2020.

Omgekeerde rentecurve

Martinarnold
Arnold Martin

De obligatiemarkt heeft een betrouwbaar trackrecord in het voorspellen van een recessie. Met slechts een uitzondering (1966) kondigde een omgekeerde of geïnverteerde rentecurve steeds een recessie aan binnen 12 tot 18 maanden. De rentecurve is de lijn die het niveau van de rentevoeten voor staatsobligaties met verschillende looptijden volgt. Het zou doorgaans minder moeten kosten om geld te lenen voor kortere dan voor langere looptijden. Een rentecurve voor een normaal functionerende economie zou daarom een opwaartse helling moeten vertonen, waarbij obligaties met een langere looptijd een hogere rente hebben dan obligaties met een kortere looptijd.

Bij een geïnverteerde rentecurve is de rente van Amerikaanse 10 jaars obligaties lager dan de rente van 3 maands obligaties. De meest recente inversie van de rentecurve was in mei van dit jaar, wat erop wijst dat de Amerikaanse economie wellicht op een recessie afstevent.

Afbeelding: De Amerikaanse rentecurve voorspelt een recessie

Amerikaanserentecurve

Een recessiemodel van Schroders schat de waarschijnlijkheid van een recessie op 40%. Op één uitzondering na (1966), is er telkens wanneer de kans op een recessie boven het kritische niveau van 25% steeg, volgde een recessie.

Maar er zijn ook andere signalen. De New York Federal Reserve hanteert een ‘excess bond premium’ model, dat het sentiment van obligatiebeleggers meet. Volgens die indicator is de kans op een recessie slechts 10%.

Arbeidsmarkt verliest momentum

De arbeidsmarkt in de VS is robuust. Werknemers in de VS beginnen minder uren te werken, maar de loongroei blijft gezond. Dergelijke omstandigheden zouden de verdere groei van de economische activiteit in 2020 moeten ondersteunen. Maar de arbeidsmarkt lijkt wel aan momentum in te boeten. Als die ontwikkeling doorzet, kan een periode van economische vertraging, of recessie, aanbreken. Voorspellende indicatoren duiden ook op voorzichtigheid.

Afbeelding: Employment Trends Indicator op een keerpunt?

Economieamerika

Hoe kunnen beleggers reageren?

Er zijn tekenen dat er een vertraging van de groei aanbreekt, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een recessie in te houden. Centrale banken van belangrijke economieën geven steun door de rente zeer laag te houden. Toch kunnen beleggers zich afvragen hoe gevoelig hun beursbeleggingen zijn voor de economische cyclus. Periodes van vertraging en recessie zijn de fasen van de conjunctuurcyclus waarin aandelenmarkten het slechtst presteren.

Schroders voorspelt in elk geval een recessie in de winstgroei van Amerikaanse bedrijven. Winstmarges komen onder druk te staan door loongroei en minder vraag. Als de economische groeivertraging aan kracht wint, dan zullen bedrijven hun kapitaalbestedingen terugschroeven en mogelijk ook hun personeelsbestand. Bij een dergelijk scenario, worden beleggers voorzichtig met de hoge waarderingen op de aandelenmarkten.

Als Schroders de signalen combineert van de arbeids- en obligatiemarkten, dan lijkt een groeivertraging in de VS onvermijdelijk. Toch hoeft dit niet automatisch met een recessie gepaard te gaan, als het beleid stimulerend blijft. Centrale banken of overheidsstimulering kunnen helpen om de waarderingen op relatief hoog niveau te houden.