PIMCO: Drie redenen om als belegger juist nu voorzichtig te zijn

Ondanks hogere yields op obligaties en een sterke periode voor aandelen de afgelopen weken is Joachim Fels, Global Economic Advisor van vermogensbeheerder PIMCO, bezorgd en ziet 3 redenen om voorzichtig te zijn over de economie en de financiële markten.

De Amerikaanse economie blijft vertragen

Indicatoren van de Fed wijzen voor het vierde kwartaal op een groei van minder dan 1%. “Daarnaast zijn de tekenen van een stabilisatie in het conflict tussen de VS en China op z’n hoogst niet meer dan tentatief te noemen en is de stroom informatie zeer gemengd”, aldus Fels. “Nu de wereldwijde groei bijna tot stilstand komt, is deze kwetsbaarder dan normaal voor ongunstige schokken, ongeacht de oorzaak ervan.

Mogelijk blijvend restrictief beleid van de Fed

Schattingen van de neutrale of evenwichtsrente zijn vaak zeer onnauwkeurig. Bovendien hebben de meeste van deze schattingen tot voor kort onvoldoende rekening gehouden met wereldwijde factoren die de neutrale waarde mogelijk onterecht nog lager hebben gezet (zie Global Fetters: Insights from Jackson Hole). Een nieuw artikel van Fed-onderzoeker Michael Kiley betoogt zelfs dat het feit dat wereldwijde factoren expliciet in de schatting worden opgenomen, schattingen van de Amerikaanse evenwichtsrente oplevert die aanzienlijk lager zijn dan wanneer traditionele, louter binnenlandse factoren worden meegenomen.

Naar schatting van Kiley kan de neutrale rentevoet in de VS geschat op basis van wereldwijde factoren in de buurt liggen van -1% reëel, of + 1% nominaal. Als dat zo is, blijft het Fed-beleid restrictief, hoewel minder beperkend dan vóór de verlaging van 75 basispunten sinds de zomer. Dit is zelfs het geval bij een Fed rente van net boven 1,5% en wanneer een herstel van de Amerikaanse groei in de loop van de komende jaren uitblijft.

Het handelsverdrag tussen de VS en China blijft breekbaar

Zelfs als een "fase één" deal later dit jaar wordt ondertekend, zullen de "fase twee" onderhandelingen voor onzekerheid zorgen . Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de machtsstrijd tussen de VS als grootste wereldeconomie en uitdager China wordt opgelost door een handelsovereenkomst. Het is meer waarschijnlijk dat dit “gevecht” de komende decennia vorm zal geven aan geopolitiek. De geschiedenis leert ons dat deze conflicten meestal zeer ontwrichtend zijn en vaak hebben geleid tot regelrechte oorlog.

Markus Brunnermeier, Rush Doshi en Harold James publiceerden in 2018 een interessant paper getiteld "Beijing's Bismarckian Ghosts: How Great Powers Concurrating Economically", waarin parallellen worden getrokken tussen de huidige Chinees-Amerikaanse machtsstrijd en de strijd tussen de opkomende macht Duitsland en de toen dominante macht Groot-Brittannië in de late 19e eeuw/vroege 20e eeuw. Hoewel de geschiedenis zich nooit herhaalt, zijn er overeenkomsten en de strijd tussen Duitsland en Groot-Brittannië is voor niemand goed afgelopen.