Schroders: Europese rente blijft voorlopig nog stabiel en laag; arbeidsmarkt leidend

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

Blijft de Europese rente voorlopig laag? Azad Zangana, Europees econoom van Schroders , kijkt naar recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en komt tot de conclusie dat de rente gewoon blijft waar hij is, en dat de ECB alleen de quantitative easing iets zal verminderen. De komende twee jaar ziet hij de looninflatie niet in een opwaartse spiraal terecht komen en zal naar verwachting de inflatie afzwakken.

Het is vanzelfsprekend dat er onzekerheid is over de stappen die de ECB wil zetten, nu de eurozone het de afgelopen kwartalen goed heeft gedaan en de groeicijfers steeds weer positief verrasten. Op 7 september zullen alle ogen weer gericht zijn op de ECB.

Stapje terug en even aankijken

Zangana betoogt dat het goed is om een stapje terug te nemen en zo te komen tot een fundamentele beoordeling op welk punt de eurozone zich daadwerkelijk bevindt en of er echt sprake is van de noodzaak tot een rentestap. Een renteverhoging zou op zijn plaats zijn als de economie tekenen van (over)verhitting vertoont. De arbeidsmarkt heeft zich sterk verbeterd en het werkloosheidscijfer stond op 9,1% in juni voor de eurozone, tegen een piek van 12,1% in de zomer van 2013. Maar wie wat verder teruggaat en kijkt naar het gemiddelde cijfers in de pre-crisis-jaren 2000-2007 ziet dat de werkloosheid toen 8,7% was en dat er nog ruimte is voor een verdere stijging van de werkgelegenheid voordat de ECB zich zorgen moet gaan maken over looninflatie.

Het enige land waar het anders is en het werkloosheidscijfer wel gedaald is tot voor de crisis, is Duitsland. Dat is ook het geval in de VS en het VK en mede daarom heeft de eerste de rente verhoogd en speelt het VK met het idee. Toch kleven er aan deze simplistische methode wat nadelen, want het werken met gemiddelden is niet heel zuiver.

Loonstijgingen zeggen genoeg

De dynamiek van de arbeidsmarkt is ook te beoordelen via de waargenomen loonstijgingen. Wie de werkgelegenheid vergelijkt met de trend uit het verleden en die afzet tegen de loonontwikkeling relatief tot de trend, komt tot interessante conclusies, aldus Zangana. In de eurozone als geheel is te zien dat de werkgelegenheidsgroei nog steeds bovenmatig is (overeenkomstig de groei van het bbp), terwijl de loonontwikkelingen zich nog onder de trend bevindt. In Frankrijk en Noorwegen is ook de groei van de werkgelegenheid lager dan trendmatig, waaruit valt op te maken dat het economisch herstel zich in die landen nog niet volledig heeft geworteld.

Duitsland wijkt af

Het blijkt dat Duitsland, waar op het eerste gezicht sprake was van een booming ontwikkeling, nu juist terug lijkt te zakken naar onder de trendmatige werkgelegenheid. Dat is iets dat je volgens Zangana vaak ziet in een laat moment van een cyclus. Als bedrijven de vraag zien stijgen, staan ze voor de beslissing om de hogere vraag op te vangen met meer productie of simpelweg het aanbod dat beschikbaar is te verdelen, maar tegen hogere prijzen. Als er voldoende capaciteit (ook werkloosheid) beschikbaar is, kunnen bedrijven hun productie verhogen zonder de marginale kosten van productie te verhogen (soms daalt het zelfs door schaalvoordelen).

Als dat overschot vermindert, beginnen de productiekosten te stijgen en dan kunnen bedrijven ervoor kiezen hun prijzen te verhogen. Het kan goed zijn dat Duitsland binnenkort deze fase van economische cyclus binnentreedt, hoewel de inflatiedata dit nog niet ondersteunt.

Herstel zet verder door

In de verwachting voor dit jaar en het komend jaar gaat Schroders er vanuit dat het herstel van de economische activiteit wereldwijd gewoon verder gaat. In de Eurozone gaat het opnieuw veel beter dan verwacht en houden de economen van Schroders rekening met een groei van het bbp dit jaar van 2,1% tegen 1,8% eerder en voor 2018 worden de verwachtingen bijgesteld van 1,8% groei naar 1,9%. Inflatie in de Eurozone wordt lager ingeschat dan voorheen als gevolg van de lagere olieprijzen en staat op 1,5% (verwacht) voor dit jaar, iets lager dan de 1,6% die eerder was verwacht. Voor 2018 blijft de verwachting ongewijzigd op 1,1% en hiermee wijkt Schroders behoorlijk af van de 1,4% die het merendeel van de economen verwachten.

Zangana en zijn collega’s gaan er namelijk vanuit dat de ECB zijn monetaire beleid van QE nog tot in 2018 voortzet, hoewel gematigder dan voorheen. Een radicale ommezwaai in Frankfurt is echter niet te verwachten. Schroders waarschuwt dat op de ECB-bijeenkomst op 7 september er weliswaar een verkrapping zal worden aangekondigd, maar dat die in minder felle bewoordingen gesteld zal zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.