“It’s the central bank, stupid!”

door Kurt von Storch

Kurtvonstorch
Kurt von Storch

Trump, Rusland en de discussies rondom de Brexit domineren het nieuws. Maar de centrale banken zijn en blijven de belangrijkste factor die van invloed is op de beurzen. Elk woord van ECB-voorzitter Mario Draghi wordt aandachtig gevolgd.

Wat maakt beleggers eigenlijk nerveus? Donald Trump niet meer. Verkiezingen in Frankrijk? Ook niet. Daar werd alleen kennis van genomen, net als het aanhoudende getouwtrek om de Brexit-voorwaarden. Het zijn allemaal thema’s die heel belangrijk zijn voor de wereld en de media, maar die de beurzen in de afgelopen maanden nauwelijks beïnvloedden. Dus wie of liever gezegd wat zorgt voor opwinding op de beurzen?

Het antwoord luidt: Mario Draghi, hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Een recent uitgesproken korte verklaring was voldoende om de beleggers helemaal onzeker te maken - wereldwijd. Het monetaire beleid begint inflatoire druk uit te oefenen, had Draghi gezegd. Daarop kelderden de aandelen- en obligatiekoersen; de euro steeg fors tegenover de andere valuta. In ieder geval voor korte tijd.

De beleggers hadden uit Draghi’s woorden geconcludeerd dat de ECB geleidelijk de rente-ommekeer zou kunnen introduceren. Een hoger renteniveau zou aandelen, maar in het bijzonder reeds uitgegeven obligaties onaantrekkelijker maken. Maar is een duurzame, duidelijke stijging van de rente in de eurozone überhaupt realistisch?

Neen, dat is het niet. De ECB is gevangene van zijn eigen rente- en reddingsbeleid. Zonder de lage rente zouden de eurolanden die met hoge schulden kampen, allang failliet zijn, zouden veel in problemen geraakte banken in Zuid-Europa ineenstorten en zou de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar komen. Voor de euro dreigde een exit.

Draghi’s belofte om de gemeenschappelijke munt tegen elke prijs te willen redden, zou gebroken zijn. Dat zal de ECB-voorzitter niet laten gebeuren. Zijn ambtstermijn loopt in 2019 af. Zo lang zal hij zijn huidige koers voortzetten. Zijn opvolger zal dat waarschijnlijk ook doen. Een ommekeer van het monetaire beleid is nauwelijks meer mogelijk zonder grotere collaterale schade. Daardoor is het zo moeilijk, ja zelfs onmogelijk voor de centrale bank.

Enerzijds weten de beleggers welke mogelijke schade een echte “rente-ommekeer” met zich mee zou brengen. Anderzijds denken velen dat het bijna ongelooflijk en dus ook onmogelijk is, dat de rente nog veel langer zo laag blijft. Deze situatie is nu eenmaal nog nooit voorgekomen. Op een bepaald moment, zo denken velen, zal deze nachtmerrie wel voorbij zijn.

Dat leidt ertoe dat elke beweging, elke halve zin van een prominente vertegenwoordiger van de ECB beoordeeld wordt op de monetaire effecten ervan. Elke zin van Mario Draghi wordt op een goudweegschaaltje gelegd en in afwachting van een aanstaande rente-ommekeer veel te sterk geïnterpreteerd. Op de beurzen zou dat in toekomst steeds weer voor nervositeit kunnen zorgen – en de koersen door elkaar kunnen schudden. Het monetaire beleid is en blijft de belangrijkste factor die van invloed is op de beurzen. De voormalige president van de VS, Bill Clinton, zou vermoedelijk zeggen: “It’s the central bank, stupid!” Ik kan beleggers dan ook alleen maar aanraden om kalm te blijven. Besef goed aan welke verplichtingen de Europese Centrale Bank onderworpen is. De rente zal nog lang relatief laag blijven – en de euro derhalve zwak. Spaarders in Duitsland worden meteen dubbel gestraft: hun rentebeleggingen brengen niet genoeg rendement op om de inflatie te kunnen compenseren. En buiten de eurozone is de euro minder waard.

Beleggers zouden hun vermogen derhalve breder moeten spreiden. Een eerste stap uit de zuivere vastrentende beleggingen in euro zou al een begin zijn. De koersschommelingen die Mario Draghi zou kunnen veroorzaken, zouden daarbij kunnen helpen. Deze bieden waarschijnlijk een of ander speciaal aanbod op de aandelenmarkt aan.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.