T. Rowe Price: Opmerkelijke transformatie Rwanda

Zeer weinigen verwachtten dat Rwanda de etnische verdeeldheid na de genocide in 1994 te boven zou komen met een succesvol proces van heropbouw. De transformatie die het land ondergaat, is echter opmerkelijk, vindt Oliver Bell, Portfolio Manager, Frontier Communications Markets Equity Fund, bij T. Rowe Price. De Rwandezen zijn steeds meer een volk, het vertrouwen in het leiderschap van het land herstelt zich en de economie verbetert over de hele linie.

Hoge economische groei

Rwanda streeft een snelle economische groei na. In de decennia na de genocide, was Rwanda een van de snelst groeiende economieën van de wereld en nam het inkomen per hoofd van de bevolking 3,5 keer toe sinds 1994. Daarnaast is de armoede aanzienlijk afgenomen door omvangrijke investeringen in sociale vangnetten. In 2035 wil Rwanda de status van hogere middeninkomens bereiken.

Elke strategie voor snelle groei zal een multisectorale aanpak vereisen. De dienstensector en de industrie nemen nu ongeveer de helft van alle economische activiteit voor hun rekening. De groei van het bruto binnenlands product (BBP) in Rwanda zal naar verwachting op ongeveer 8% in 2019 blijven, gesteund door overheidsinvesteringen, particuliere investeringen en maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van divergerende en meer waarde toevoegende economische activiteiten.

Andere maatstaven verbeteren ook

Andere maatstaven dan alleen de groei van het BBP kunnen ook worden gebruikt om de snelle vooruitgang van Rwanda aan te tonen. Het land heeft wereldwijd het hoogste percentage vrouwen in het lagerhuis van het parlement. Inkomend toerisme is een stimulans voor de economie en heeft effect op andere sectoren zoals het aanbod van fruit. Stappen in de transformatie naar een kennisgestuurde diensteneconomie worden ondersteund door het feit dat de meeste Rwandezen Engels en Frans spreken, en dat er goede verbindingen zijn door de hoge penetratie van 4G-netwerken.

Trends in de banksector

De banksector in Rwanda kenmerkt zich door nieuwe innovaties, zoals elektronische betalingstechnologieën. De penetratie van mobiele telefoons is hoog met ongeveer 90% van de bevolking en er is een goede interoperabiliteit in retailbetalingssystemen. Tegen deze achtergrond heeft de centrale bank van Rwanda maatregelen genomen om het toezicht op de nanotechnologiesector te versterken en tegelijkertijd innovatie aan te moedigen.

Optimistisch over de toekomst

Rwanda heeft grote stappen gezet om de sociaal-economische trauma's uit het verleden achter zich te laten. Na de genocide van 1994 stortte het BBP van Rwanda in en daalde met 50%. De levensverwachting bij de geboorte was voor Rwandezen de laagste ter wereld. Tegenwoordig geniet het land een sterke economische groei, ligt de nadruk van de autoriteiten op het bieden van productieve economische kansen en een hogere levensstandaard aan alle Rwandezen. Bedrijven zoals de Bank of Kigali profiteren van de gunstige groeidynamiek en de trend naar toenemende digitalisering. T. Rowe Price meent dat zij in de loop van de tijd wellicht aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden ontdekt in de snelle ontwikkeling van Rwanda.