Ook Northern Trust blijft aandelen aantrekkelijk vinden

Wereldwijd zal de economie de aankomende vijf jaar gemiddeld 2,4% jaar-op-jaar groeien. Dat stelt Northern Trust in haar Capital Market Assumptions, de prognose voor de komende vijf jaar. Dit rapport is de onderbouwing van de beleggingsstrategie van dit bedrijf dat 1 biljoen US dollar aan vermogen onder beheer heeft. Hoewel wordt onderkend dat de waardering van aandelen hoog is in de westerse wereld, is de verwachting dat gestage economische groei, gekoppeld aan lage inflatie, er voor zal zorgen dat aandelen aantrekkelijke beleggingen blijven; dit omdat deze omstandigheden zullen zorgen voor hoge winsten en dit onderbouwt de hoge waarderingen. De hoogste gemiddelde jaarlijkse groei is voorspeld voor ’emerging markets’ op 8,4%, gevolgd door 7,2% voor Europa, 6,6% voor het Verenigd Koninkrijk, 6,0% voor Japan en 5,9% voor de Verenigde Staten.

De voorspelling ziet geen ‘bond bubble’, gezien de verwachtingen van het Northern Trust team dat de rentes laag zullen blijven en dat deze slechts geleidelijk en beperkt zullen stijgen, en minder dan de algemene marktverwachtingen van Bloomberg .

Het complete rapport met verwachtingen is opgebouwd rond zes gangbare beleggingsthema’s zoals geïdentificeerd door Northern Trust . Een van deze thema’s - ‘Wachten op een monetair Godot’- refereert aan een onder beleggers populair vertrouwen dat het monetaire beleid van centrale banken zal normaliseren als de wereldwijde economie gestaag blijft groeien en de inflatie minder hoog zal zijn dan wat centrale banken verwachten. Echter Northern Trust vindt dit geen realistisch thema.

“Centrale banken zullen misschien nooit meer terugvallen op hun oude beleid. Het is niet te verwachten dat we terugkeren naar het niveau van voor de financiële crisis gedurende de vijf jaar waar we nu naar hebben gekeken,” aldus Bob Browne, Chief Investment Officer van Northern Trust . “De focus zal liggen op het succesvol afbouwen van de hoge balansposities van centrale banken, die hoger zullen blijven dan in het verleden het geval was."

Brexit en de verkiezingen in de Verenigde Staten zijn voorbeelden van ‘populistische aardbevingen’ binnen het thema ‘Chatarsis van het populisme’. Het rapport met daarin de verwachtingen voor de aankomende vijf jaar stelt dat deze gebeurtenissen uiteindelijk geen effect zullen hebben op één van de andere zes thema’s ‘Geborgde groei’. “De wereldwijde neiging naar populisme heeft geen invloed op de economische verwachtingen,” aldus de Chief Investment Strategist van Northern Trust Jim McDonald. “Tijdens deze periode van politieke en economische transitie zullen beleggers geduld aan de dag leggen en zal leiders belonen die verandering durven te omarmen.”

Wayne Bowers, CIO en CEO van Northern Trust Asset Management in Europa, Midden-Oosten en Afrika, stelt dat het thema ‘Geborgde (wereldwijde) groei’ en de relatieve stabiliteit is “gebaseerd op het feit dat de vraag wordt begrensd door natuurlijke dempende factoren zoals stevige schuldposities, vergrijzende bevolking in de westerse wereld en de transitie van de economie van ‘emerging markets’. Deze factoren in combinatie met meer toeschietelijke financiële autoriteiten en een consistent lage inflatie zullen het mogelijk maken om een soepel monetair beleid te continueren. Daardoor zullen de wereldwijde markten niet snel oververhit raken.”

Northern Trust Capital Market Assumptions zijn de voorspellingen van het bedrijf - op basis van historische onderbouwing - voor de wereldwijde economische ontwikkeling en resultaten van beleggingen. Deze voorspellingen vormen de basis voor de prognoses omtrent de rendementsverwachtingen van de verschillende beleggingstypen en de assetallocatiebeslissingen.

De Capital Market Assumptions van Northern Trust zijn ontwikkeld door de meest ervaren beleggingsprofessionals van deze vermogensbeheerder. Het zijn de scenario’s op basis waarvan Northern Trust beleggingsproducten ontwikkelt voor zowel institutionele als particuliere beleggers wereldwijd.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.