Standard Life Investments: Tegenvallende inflatie kan voorkomen dat Fed rente nog in 2017 verhoogt

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Volgende week komt de Federal Open Market Committee (FOMC) weer bijelkaar voor een uiterst belangrijke vergadering. Tenzij er iets gebeurt dat de markten op z’n kop zet, zullen de FOMC-leden stemmen over het afbouwen van de balans van de Fed door de opbrengst van de afgeloste obligaties niet meer te herbeleggen, zegt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Aberdeen Investments in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Over de omvang en de snelheid van het afbouwen van de balans is al het een en ander van tevoren aangekondigd. De herbeleggingen zullen in driemaandelijkse stappen worden teruggebracht totdat binnen een jaar maandelijks USD 50 miljard van de balans kan worden afgevoerd.

Hoe belangrijk dit moment ook is, 10 jaar nadat de Fed begon met het vergroten van haar balans als gevolg van het omvallen van Lehman Brothers, dankzij de effectieve ‘vooraankondiging’ zal de aandacht van Standard Life Aberdeen Investments hier niet primair naar uitgaan, maar met name naar wat de Fed communiceert over het toekomstige verloop van de beleidsrente. Tijdens de bijeenkomst in juni verwachtten alle FOMC-leden op vier na dat de rente nog een keer in 2017 verhoogd zou worden en daarna drie keer in 2018. Sindsdien heeft de inflatie teleurgesteld met een daling van het geannualiseerde zesmaandelijkse inflatiecijfer in juli naar 0,8%. Dit zal op z’n minst leiden tot een aanpassing van de renteverwachting van de FOMC-leden voor 2017, maar hun renteverwachting voor 2018 zal bepalen of de mediaan van de verwachte beleidsrente zal zakken of niet.

Fed-bestuurder Lael Brainard is sceptisch over het aantrekken van de inflatie. Zij heeft in een recente speech aangegeven dat de inflatieverwachting mogelijk achterblijft bij de inflatiedoelstelling van de Fed. Voordat zij stemt voor een renteverhoging wil zij eerst duidelijk bewijs zien dat de kerninflatie aantrekt. Brainard gaf ook aan waarom zij meent dat het verkleinen van de balans tot op zekere hoogte een substituut is voor een renteverhoging. Volgens haar analyse kan een kleinere balans de premie op langlopende obligaties verhogen en daarmee de langlopende rente. Dit zou de neutrale kortetermijnrente verlagen omdat hogere premies los daarvan zorgen voor een verkrapping van de financiële omstandigheden.

De vraag is of Yellen Brainard hierin volgt. Als de renteverhoging in december uit de Fed-projectie verdwijnt, betekent dit dat Yellen de teleurstellende inflatie serieus neemt. Indien echter de december-verhoging en de drie verhogingen gepland voor 2018 in de projectie gehandhaafd blijven, kan dat als een verrassing voor de financiële markten komen. Lawson meent dat drie renteverhogingen in de komende 15 maanden meer voor de hand liggen dan vier omdat de inflatieverwachting van Standard Life Aberdeen Investments meer in lijn is met die van Brainard. Het kan echter wat meer tijd kosten voordat ook Yellen tot hetzelfde inzicht komt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any Newsntent provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.