Skagen: Verbetering ESG werkt rendementverhogend

Beleggers laten de laatste jaren steeds vaker ESG-factoren meewegen in hun aandelenbeleggingen. De prangende vraag blijft echter of ESG-factoren ook bijdragen aan een betere beleggingsperformance.Tot voor kort bleef het bewijs hiervoor vaak steken bij niet meer dan anekdotes over een positief effect op de rendementen, schrijft Hilde Jensen, Head Portfolio Specialists bij Skagen.

Hildejensen
Hilde Jensen

Gaat voorkeur uit naar ESG rating die al goed is of ESG rating die juist beter wordt?

Een snelle studie van historische data levert geen duidelijk verband op tussen best in class ESG en outperformance. Sterker nog, in de afgelopen 10 jaar bleef de MSCI World ESG Leaders Index achter bij de MSCI World Index met 132 basispunten.

Twee jaar geleden echter kwam MSCI met een studie, getiteld 'Can ESG add alpha?', dat twee verschillende ESG-strategieën onderzocht. De ene is ESG Tilt die een overwogen positie in aandelen van bedrijven met een hoge ESG rating innam. De andere strategie heet ESG Momentum , die een overwogen positie in bedrijven innam waarvan de ESG rating verbetert. Deze strategie gaat er vanuit dat de toekomstige aandelenprestaties zullen profiteren van een verbetering van de kwaliteit van ESG van het bedrijf en als gevolg daarvan van een afname van potentiële risico’s.

Skagen weet uit eigen ervaring dat beleggers aanvankelijk met enige scepsis tegen bedrijven aankijken die hun ESG-beleid willen verbeteren. Veel beleggers steken hun geld liever in bedrijven met een bewezen ESG trackrecord, zoals de bedrijven in de MSCI ESG Leader-index. In deze index zijn bedrijven met de hoogste ESG rating opgenomen en zijn bedrijven uitgesloten die actief zijn op het gebied van alcohol, gokken, tabak, kernenergie en wapens. Een uitsluitingstrategie kan wellicht helpen potentiële beleggingsrisico's weg te nemen, met name in het geval van een indexfonds. Maar, gezien de actieve stock picking-beleggingsfilosofie van Skagen, ligt de voorkeur van Skagen bij bedrijven die hun ESG verbeteren.

Onlangs heeft MSCI een update van de 'Can ESG add alpha?'-studie gepresenteerd, waarin werd onderzocht of een verbetering van de ESG-score zich vertaalt in outperformance op termijn. Uit de studie blijkt dat een strategie waarmee bedrijven worden geselecteerd die hun ESG verbeteren het beter doen dan de wereldwijde aandelenmarkten. Het cumulatieve rendement van de ESG Momentum strategie lag over de afgelopen 10 jaar 29,6% hoger dan de MSCI World index.

Lage ESG-rating biedt grotere kans op outperformance

Op basis van de MSCI -studie kan worden geconcludeerd dat een positief ESG momentum een significante bron van alpha vormt. Het selecteren van aandelen van bedrijven, die werken aan de verbetering van hun ESG, is een bron van outperformance. De implicatie hiervan is tweeledig. Enerzijds hebben bedrijven met een lagere ESG-score een groter verbeteringspotentieel en moeten daarom worden opgenomen in het beleggingsuniversum van een fonds en anderzijds pleit de studie voor een geïntegreerde ESG-benadering indien ESG wordt betrokken bij de fundamentele analyse.

Dit past goed bij de benadering van Skagen, die uitgaat van de selectie van laag gewaardeerde aandelen, waar een duidelijke katalysator voor herwaardering valt aan te wijzen, zoals ESG.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.