Robeco: Short-gaan niet zinvol bij factorbeleggen

Factorbeleggers kopen aandelen die hoog scoren op eigenschappen met aantoonbaar betere risico-rendement verhoudingen. Gelijktijdig short-gaan in slecht scorende aandelen leidt echter niet tot extra rendement.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van head quant research David Blitz, head conservative equities Pim van Vliet en head quant allocation Guido Baltussen van assetmanager Robeco.

Voor hun artikel When equity factors drop their shorts keken de Nederlandse quant-beleggers naar verschillende factoren, zoals momentum, value en low-risk. Ze maakten een rangschikking van aandelen op basis van de factorscores en keken naar de best (long) en slechtst (short) scorende aandelen.

Ze vonden dat (i) de meeste waarde wordt toegevoegd door de aandelen aangemerkt als long, (ii) de geselecteerde long aandelen meer diversificatie boden, en (iii) het rendement op de short-posities ondergeschikt was aan dat van de longs.

Met andere woorden, factorpremies kunnen het meest efficiënt worden geïnd als je de shorts laat vallen. Vandaar het advies: Drop the shorts.

De uitkomsten van het onderzoek ogen zeer robuust. Ze blijven overeind voor large en small caps, door de tijd heen, in verschillende landen en zijn niet te verklaren door staartrisico’s, aldus de onderzoekers. Sterker, in het onderzoek is geen rekening gehouden met de relatief hoge kosten van short-gaan.

Het artikel is vorige week verschenen in de internationale wetenschappelijke database SSRN (onderdeel van uitgever Elsevier) en wordt vervolgens ter review aangeboden aan academische journals.