Jupiter: Geven fundamentals de doorslag in 2020?

Ariel Bezalel, hoofstrateeg Fixed Income, bij Jupiter Asset Management legt uit waarom kleine aanpassingen van centrale banken waarschijnlijk niet voldoende zijn om de wereldwijde economische groei in 2020 te reanimeren.

Het is moeilijk om te zien wat de wereldeconomie in 2020 naar een hoger niveau kan tillen. Verwacht meer van hetzelfde: magere wereldwijde groei, steeds ruimer wordend monetair beleid en verhoogd politiek risico, terwijl de krachtige deflatoire factoren van een te zware schuldenlast, vergrijzing en technologische disruptie op de achtergrond aanwezig blijven.

Einde cyclus

In juli van dit jaar is de Amerikaanse economie officieel haar langste economische expansie in de geschiedenis ingegaan. Hoewel de Federal Reserve de trage groei heeft betiteld als een mid-cyclus vertraging die kan worden bestreden door kleine aanpassingen in het monetaire beleid, ziet Bezalel meerdere drukpunten die suggereren dat de wereldeconomie het einde van deze cyclus bereikt. Veel daarvan zijn nauw verbonden met de Chinese economie, die dit jaar aanzienlijk is vertraagd.

Zwakte economie is structureel

Meer dan 60% van de landen bevindt zich nu technisch in een industriële recessie, inclusief de VS, wat geen wonder is, gezien het feit dat China de belangrijkste drijfveer is van de totale bbp-groei. De handelsoorlog verergert de vertraging, zowel in China als wereldwijd, maar de wortels van de zwakte zijn meer structureel van aard. Het is de combinatie van een vertragende Chinese economie met de effecten van het monetaire krappere beleid van de Federal Reserve in de afgelopen twee jaar (na een decennium de markten te sussen in zelfgenoegzaamheid) dat nu doordringt in de wereldeconomie.

Kan China wereldeconomie reanimeren?

Kan China de wereldeconomie nieuw leven inblazen zoals het na de financiële crisis van 2008 verschillende keren heeft gedaan? Bezalel denkt dat het zeer onwaarschijnlijk is. Ambtenaren in China hebben duidelijk gemaakt dat een agressief versoepelingsbeleid geen optie is. Het land heeft al een hoog schuldniveau en een opgeblazen vastgoedmarkt en elke stimuleringsronde is sinds 2008 steeds minder effectief geweest om de economie te stimuleren. De sterk gestegen inflatie als gevolg van hogere varkensvleesprijzen dit jaar door de varkensgriepepidemie heeft het vermogen van de centrale bank om het monetaire beleid te versoepelen verder beperkt.

VS op koers naar een recessie in 2020

Wat de VS betreft, het land ligt op koers voor een recessie: de bedrijfswinsten in Q4 en Q3 zijn naar verwachting negatief. Volgens een recent onderzoek verwacht de helft van de CFO's in het land een recessie bij de presidentsverkiezingen van november 2020, die waarschijnlijk een aanzienlijk effect op de investeringen zal hebben. Obligatiemarkten vertonen ook tekenen van stress, omdat recessiezorgen de vraag naar hoogrentende schulden met een lagere rating hebben doen afnemen wegens het risico op afwaarderingen. Deze fragiele dynamiek is met name van belang omdat de bedrijfsschuld op een recordhoogte staat van ongeveer de helft van het nationale bbp, waarbij biljoenen dollars zijn doorgesluisd naar niet-productieve aandeleninkoop. De technologiesector lijkt in dit verband bijzonder kwetsbaar, ook voor politieke risico’s, gezien de steun van beide partijen voor het opsplitsen van de grote technologiebedrijven.

Verslechterende macro-economische vooruitzichten

Met dit alles in gedachten verwacht Bezalel dat macro-economische gegevens over de hele wereld zullen blijven verslechteren in 2020, wat de centrale banken zou moeten dwingen de rentetarieven te blijven verlagen, wat de obligatierendementen steeds lager drukt. In feite denkt hij dat, bij het ontbreken van een inflatoire schok, de rente op Amerikaanse staatsobligaties in de komende 12-18 maanden zelfs tot nul zou kunnen dalen, wat samenvalt met de negatieve rendementen die al in Japan en Europa werden waargenomen. Hij blijft daarom een ​​defensieve strategie voeren, met een balans tussen liquide, Amerikaanse en Australische staatsobligaties met een AAA-rating en zeer selectief kortlopende schuld en speciale situaties. Ondanks de voorzichtige aanpak van Jupiter blijft hij nieuwe kansen vinden op de wereldwijde obligatiemarkten, van Griekse en Egyptische staatsobligaties tot Amerikaanse en Braziliaanse producenten van rundvlees en pluimvee.