Schroders: Einde disinflatie in opkomende markten in zicht, gunstig voor aandelenbeleggers

Craigbotham
Craig Botham

Wat Rusland, India en Brazilië in ieder geval gemeen hebben, is dat zij te maken hebben met een sterk gedaalde inflatie. Deze disinflatie speelt in meer opkomende markten, constateert Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders . Het heeft geleid tot een aanzienlijke instroom in Emerging Market Debt, vanwege de verwachting dat centrale banken in opkomende markten hun beleid zullen verruimen. De vraag is hoe lang de inflatie op het lage niveau blijft. Het lijkt erop dat de daling van de inflatie tot stilstand is gekomen. Maar wat heeft de disinflatie in de opkomende markten veroorzaakt en wat zijn nu de vooruitzichten voor de inflatie in de opkomende marken?

Sterke valuta verliest aan kracht

Valuta is een belangrijke bepalende factor voor inflatie. Zwakke valuta versterken inflatie. Botham concludeert dat het hoogtepunt van de depreciatie van de valuta van opkomende markten rond einde 2015 lag en dat leidde weer tot een piek in de inflatiecijfers enkele maanden later. De daaropvolgende appreciatie van de valuta heeft geholpen om de inflatie omlaag te drukken. Sinds maart dit jaar lijkt deze trend weer te keren. Valuta uit de opkomende markten verliezen momentum en brengen de inflatie weer op gang.

Zwakkere groei lijkt te stabiliseren

Zwakke economische groei leidt tot zwakke inflatie en sterke groei jaagt de inflatie aan door oververhitting van de economie en prijsopdrijving. Sinds de financiële crisis dalen de groeicijfers in opkomende economieën gestaag en heeft daarmee bijgedragen aan de dalende inflatie. Er zijn tekenen dat de groei in opkomende markten zijn bodem heeft bereikt en de groei in ieder geval volgend jaar stabiel blijft. Ook hier lijkt dus de disinflatoire druk te verdwijnen.

Grondstoffenprijzen trekken weer aan na langdurige daling

De belangrijkste drijfveren voor internationale inflatie zijn de prijzen voor olie en agrarische grondstoffen. Agrarische grondstoffen daalden van 2012 tot 2016. De olieprijs kelderde abrupt van meer dan $100 per vat in augustus 2014 naar $50 in januari 2015. De bodem volgde een jaar later op $30 per vat. Net als bij de andere factoren, lijkt ook het effect van dalende grondstoffenprijzen op de dalende inflatie af te nemen. De olieprijzen stijgen dit jaar weer en agrarische grondstoffen zijn redelijk stabiel. Het lijkt erop dat de grootste impact van de prijsdalingen achter de rug is.

Disinflatior tij keert

Botham concludeert dat het disinflatoire tij aan het keren is. Dat betekent niet dat in elke opkomende economie de inflatie nu gaat stijgen. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen de opkomende economieën. Beleggers moeten daarom differentiëren en binnenlandse factoren analyseren die op inflatie wijzen.

Implicaties voor beleggers in opkomende markten

Inflatie speelt een belangrijk rol bij het vaststellen van de reële rente en raakt daarmee de monetaire omstandigheden in een land en de speelruimte die een centrale bank heeft. Dit op zijn beurt kan aandelen- en obligatiemarkten in beweging zetten. Ook daar blijken grote onderlinge verschillen in de opkomende markten. In sommige landen is het beleid veel krapper dan elders. Brazilië en Rusland voeren het krapste beleid, Turkije het meest verruimende.

Botham meent dat de disinflatoire trend zijn langste tijd gehad heeft, net als de renteverlagingen die daarmee gepaard gaan. Als inflatie stabiliseert of weer aantrekt, is het voor de meeste centrale banken niet mogelijk om nog meer te verruimen. Uitzonderingen daargelaten. Landen met een hoge reële rente hebben nog ruimte voor renteverlagingen. In sommige gevallen kan de inflatie nog verder dalen als gevolg van specifieke binnenlandse factoren. Aandelen kunnen nog steeds profiteren van de sterkere groei en de aantrekkende inflatie kan gunstig uitpakken voor bedrijfswinsten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.