BlackRock verwacht aantrekkende wereldhandel

December is in deze branche bij uitstek de tijd voor vooruitblikken, maar het kan ook interessant zijn om te kijken in welke mate de prognoses van een jaar geleden hout hebben gesneden.

Het BlackRock Investment Institute blikt terug op de vooruitblik voor 2019 en concludeert:

“In 2019 waren handelsspanningen en versoepelend monetair beleid inderdaad de belangrijkste thema’s die de markten beïnvloedden. We voorzagen al vroeg de negatieve uitwerking van protectionisme op de bedrijfscyclus en de bedrijfsinvesteringen; een belangrijke reden voor ons om de verwachtingen voor de mondiale groei te verlagen. Ook bleek onze stelling correct dat staatsobligaties een essentiële rol zouden spelen als ballast in beleggingsportefeuilles bij verkoopgolven op de aandelenmarkt, ondanks de lage effectieve rendementen op staatsobligaties. We hadden alleen niet voorzien hoe sterk en aanhoudend de vlucht naar veilige havens zou zijn, en ook niet dat zoveel centrale banken gelijktijdig zouden inzetten op versoepelend monetair beleid in dit vergevorderde stadium van de economische groeicyclus.”

En voor 2020?

Het BlackRock Investment Institute verwacht onder meer:

  • Een tijdelijke wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China. Er blijven nog steeds verhoogde risico’s door het conflict, maar binnenlandse politieke ontwikkelingen in beide landen, waaronder de omwentelingen in Hongkong, maken een pas op de plaats in het handelsconflict waarschijnlijker.
  • De wereldeconomie zal de komende zes à twaalf maanden weer aantrekken.
  • Vooral in Europa en Japan zijn de grenzen bereikt van de mate waarin monetair beleid in staat is om groei aan te jagen. Er zal een ongekende mix van monetair en begrotingsbeleid nodig zijn mocht zich een nieuwe neergang aandienen.