T. Rowe Price: Vijf trends die de markten in 2020 bepalen en hoe daarop te reageren

Yoramlustig
Yoram Lustig

2020 staat bol van de kansen en uitdagingen voor beleggers: groeivertraging, lage of negatieve rente, monetaire verruiming, hoge waarderingen en veel geopolitieke spanningen, alsook voortschrijdende technologische disruptie, verschuivende demografie en groeiende wereldwijde schuld. Yoram Lustig, hoofd multi-asset solutions bij T. Rowe Price, heeft deze ontwikkelingen teruggebracht naar vijf trends die op de korte termijn bepalend zijn.

1. Economische groeivertraging - het einde van de cyclus nadert

We bevinden ons in de langstdurende expansie-fase van de economische cyclus. Een vergevorderde cyclus eindigt niet wegens ouderdom. Er moeten onevenwichtigheden in het systeem optreden, stijgende inflatie of te agressieve centrale banken. De economieën vertragen wereldwijd, terwijl de inflatie stug laagt blijft - ondanks een krappere arbeidsmarkt. De korte- en langetermijnrente zijn laag of negatief en de bedrijfswinsten verliezen stoom na een daverend 2018. Na verloop van tijd zullen beleggers zich steeds meer zorgen maken over een economische krimp.

Maar er zijn nog geen tekenen dat een recessie op de loer ligt. De huidige cyclus kan nog 12 tot 24 maanden doorgaan. Uitstappen als belegger is nog geen optie. Niemand wil stoppen met dansen voordat de muziek eindigt.

Tip: Zorg voor voldoende spreiding en blootstelling aan defensieve beleggingen - we weten immers niet wanneer de recessie toeslaat. Daarnaast is het goed om voor groei en inkomen te kiezen.

2. Monetair beleid - wereldwijd synchrone stimulans

De Fed is niet eerder aan een renteverlaging begonnen met de rente op tienjarig schuldpapier op een dermate laag niveau. Maar de matige inflatie, de politieke druk en de vrees voor een recessie dwingen de centrale bank om het beleid te verruimen. Juist toen we dachten dat de markten afkickten van hun QE-verslaving, zetten de centrale banken weer een ruimer beleid in. Ondertussen heeft de ECB niet alleen de depositorente verlaagd van -0,40% naar -0,50%, maar ook het QE-programma nieuw leven ingeblazen.

Tip: Focus op valuta, fixed income van hoge kwaliteit en risicovolle beleggingen. Want een synchrone stimulans wereldwijd heeft op alle drie impact. Het risico is wel dat de markten verwachten dat de beleidsmakers actie ondernemen; als de centrale banken geen resultaten boeken, kan de teleurstelling tot een verkoopgolf leiden.

3. Fixed income - het nieuwe abnormaal

We bevinden ons op onbekend terrein. Aandelenmarkten pieken, obligatierentes bereiken dieptepunten. Duits schuldpapier tikte de -0,70% aan, maar beleggers hebben veilige havens nodig om hun verplichtingen af te dekken waardoor ze bereid zijn om de Duitse overheid te betalen in plaats van dat zij rente ontvangen. Beleggers die geld lenen aan de Franse regering krijgen minder terugbetaald dan het bedrag dat ze uitgeleend hebben. Staatsobligaties langer op een lagere rente zou het nieuwe normaal zijn. Maar negatieve rentes zijn niet normaal, het is abnormaal. En de negatieve rentes kunnen nog negatiever worden. Het voorbehoud is dat als er een goede oplossing wordt gevonden voor de handelsoorlog tussen de VS en China en Brexit, in combinatie met een ruimer monetair beleid wereldwijd, de economie kan verbeteren en de rente naar een hoger niveau kan worden getild, niet lager.

Tip: Focus op de rol van obligaties van hoge kwaliteit in een multi-asset portefeuille. Bescherming door obligaties is maar beperkt wanneer de rente laag is (hoeveel verder kan hij nog dalen?), en het is duur om rente op obligaties te betalen in plaats van er rente mee te verdienen. Veiligheid is duur geworden.

4. Waarderingen - als duur te duur wordt

Veel markten koersen op extreme niveaus, zowel hoog, als laag. Waarderingen zijn van belang op de langere termijn. Publieke aandelen zijn niet overgewaardeerd, omdat de winsten gelijke tred hebben gehouden met de prijzen en ze zijn niet zo duur als obligaties. Het is echter moeilijk te beargumenteren dat obligaties niet overgewaardeerd worden wanneer de rente zo laag is en de spreads zo krap zijn. Maar hogere prijzen nu betekenen lagere rendementen morgen. De hoge waarderingen in combinatie met een vergevorderde cyclus en geopolitieke spanningen maken beleggers nerveus.

Tip: Belangrijk is hoe beleggers reageren onder stress. Een helder verstand en het bewaren van de rust zijn belangrijk. Nu is niet het moment om de stoere belegger uit te hangen.

5. Geopolitiek en populisme

We leven niet in gewone tijden, er is sprake van een aantal structurele maatschappelijke veranderingen. De digitale, politieke en demografische revolutie treden tegelijkertijd op. Technologie heeft invloed op bijna elk aspect van ons leven - de manier waarop we werken, winkelen, bankieren, reizen, communiceren, enzovoorts. Populisme lijkt de westerse politiek en waarden te hebben veranderd. Een vergrijzende bevolking kan betekenen dat de Japanisering van Europa nadert. De veranderingen gaan snel. Het handelsconflict tussen de VS en China duurt voort, er loopt een impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse president, de presidentsverkiezingen in de VS komen eraan en de Brexit-saga duurt voort. Daarnaast is er een risico dat de spanningen in het Midden-Oosten uit de hand lopen. Hoewel de olieprijs niet meer zo gevoelig is voor de situatie in het Midden-Oosten, kan een oorlog nog steeds van invloed zijn op de olieprijzen. Met de omvang van de wereldwijde schuldenlast in het systeem kan een piek in de energieprijzen in een wereld die op fossiele brandstoffen draait, schadelijk zijn.

Tip: Focus op wat er mis kan gaan bij een verslechtering van de omstandigheden, maar ook wat goed kan gaan als oplossingen worden gevonden.