Optimix ziet onderwaardering China

Michelalofs
Michel Alofs

China is de laatste jaren uitgegroeid tot een economische grootmacht. Gerangschikt naar Bruto Binnenlands Product ( BBP ) staat het land op de tweede plaats, net achter de Verenigde Staten. Vreemd genoeg komt de economische kracht van China op de beurs internationaal maar heel beperkt tot uitdrukking. In de onder beleggers gangbare aandelenindices telt China nog niet of nauwelijks mee. Volgens de vermogensbeheerders van Optimix, Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling ligt hierin een uitgelezen kans voor actieve beleggers om te profiteren van de opkomst van de Chinese economie.

Waarom nu beleggen in China?

De lokale Chinese aandelenmarkt, ook wel aangeduid met ‘A-shares’, is decennialang voor buitenlandse beleggers afgeschermd. Hier is pas in de afgelopen jaren mondjesmaat verandering in gekomen door de geleidelijke liberalisering van de kapitaalmarkten. Hierdoor hebben buitenlandse beleggers steeds meer mogelijkheden krijgen om in deze groei-economie te participeren. De A-shares markt is door de jarenlange afscherming nauwelijks onderzocht door Westerse analisten, misschien zelfs verwaarloosd. De aandacht neemt nu echter langzaam maar zeker toe, parallel aan de toenemende toegankelijkheid tot de markt.

Ivanmoen
Ivan Moen

De liberalisering van de Chinese kapitaalmarkten heeft de belangrijkste leverancier van aandelenindices, MSCI , doen besluiten om per ultimo mei 2018 de ‘A-shares’ in de voor beleggers zeer belangrijke en toegankelijke MSCI Emerging Markets (EM) Index op te nemen. Hierdoor zal de vraag naar en aandacht voor Chinese A-shares verder gestimuleerd worden.

Ook op de lange termijn zijn de vermogensbeheerders van Optimix positief over China. Zij menen dat de Chinese economie de komende jaren bovengemiddeld zal groeien. De winstgroei van het Chinese bedrijfsleven zal sterk kunnen fluctueren, maar toch verwachten zij dat de trend structureel sterk zal zijn. Zij kijken hierbij nadrukkelijk naar de winstvooruitzichten op een meerjarige termijn.

Te laat?

Het zou natuurlijk kunnen dat er beleggers zijn die al hebben voorgesorteerd op de aanstaande indexwijziging en dat het echte geld al verdiend is. Optimix denkt dat het spel nog niet ‘gespeeld is’. Vanuit een langetermijnperspectief zijn Chinese aandelen nog steeds niet duur. De waardering bevindt zich momenteel zelfs onder het historisch gemiddelde.

Jaapwesterling
Jaap Westerling

Ook de relatieve waardering van Chinese A-shares in vergelijking met andere regio’s, laat zien dat dat de waardering richting die van ontwikkelde markten gaat. De koerswinstverhouding bedraagt bijna 17. Dit is niet goedkoop meer, maar gegeven de structureel hoge winstverwachtingen die Optimix heeft, is China nog steeds zeer aantrekkelijk als aandelenbelegging voor de lange termijn.

Kortom, Optimix ziet kansen in de bovengemiddelde groei van de Chinese economie. De winstgevendheid in combinatie met een oplopende toegankelijkheid van het beursgenoteerde bedrijfsleven zorgt voor optimistische vooruitzichten op de lange termijn. Ook tactisch denkt Optimix dat het een goed moment is om in Chinese aandelen te stappen. De opname in de MSCI EM Index zal veel vraag naar aandelen uitlokken en de koers ondersteunen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.