Standard Life Investments: arbeidsmarkt EU herstelt

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Het herstel van de Europese arbeidsmarkt zet door. Het algemene werkloosheidspercentage in de EU kwam in juli uit op 9,1%. Tijdens het hoogtepunt van de crisis bedroeg dit 12,3% (2013). Toch wijst Stephanie Kelly, Europees econoom bij Standard Life Aberdeen Investments, erop dat dit gemiddelde voor de hele eurozone de grote regionale verschillen verhult. Zo bedraagt de werkloosheid in Duitsland slechts 3,6%, terwijl Spanje (21%) en Griekenland (17%) kampen met chronisch hoge werkloosheid.

Hoge jeugdwerkloosheid bedreigt EU

De werkloosheid onder jongeren in de EU is met 18,9% ook fors. Op het hoogtepunt van de crisis lag dit op 24,7%. Ook hier is sprake van grote regionale verschillen. In Italië, Spanje en Griekenland bedaagt de jeugdwerkloosheid respectievelijk 35%, 38,7% en 42,8%. De cijfers zijn lager dan tijdens de crisis, maar de hoge percentages zorgen wel voor problemen. Hoge jeugdwerkloosheid kan de toekomstige arbeidsmarktdynamiek raken, omdat jongeren ontmoedigd raken terwijl ze juist werkervaring zouden moeten opdoen. Het kan ook leiden tot politieke ontevredenheid en het euro-scepticisme aanwakkeren. Het vertrouwen in de Europese Unie trekt wel iets aan met het economische herstel, maar bevindt zich nog altijd onder het pre-crisis niveau. De toekomst van de EU is afhankelijk van jonge stemgerechtigden, die de toekomstige agenda bepalen.

ECB moet rekenen met sputterende arbeidsmarkt

Naast de afname van de werkloosheid dankzij het economische herstel is de structurele werkloosheid waarschijnlijk ook gedaald door hervormingen die de efficiëntie van de arbeidsmarkt verbeteren. Die hervormingen kunnen wel de loongroei hinderen, omdat zij het arbeidsaanbod opvoeren, collectieve onderhandelingskracht reduceren en bedrijven meer loonflexibiliteit geven. Toch vertellen de werkloosheidscijfers niet het hele verhaal.

Kijkend naar de U6-werkloosheidscijfers, die ook mensen meetelt die niet meer actief zoeken naar een baan omdat ze ontmoedigd zijn en part-timers die geen full-time baan kunnen krijgen, dan ontstaat er een heel ander beeld van de werkloosheid. De U6 werkloosheid in de EU is bijna twee keer zo groot als de algemene werkloosheid en fors boven pre-crisis niveau. Deze dynamiek moet beleidsmakers behoedzaam maken als ze komend jaar het monetaire beleid normaliseren.

Werkloosheid

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.