Outlook 2020: wereldwijde aandelen - op zoek naar groeithema’s

Alextedder
Alex Tedder

De volatiliteit op de markten zal toenemen, aandelenselectie wordt nog belangrijker als de onzekerheid aanhoudt en de Amerikaanse bull market begint tekenen van uitputting te vertonen, stelt Alex Tedder, hoofd Global Equities bij Schroders in zijn Outlook 2020.

Bedrukte stemming

De wereldwijde groei is in 2019 vertraagd en dit zal in 2020 waarschijnlijk aanhouden, omdat de handelsconflicten en de politieke onrust blijven duren. De economische data zijn in veel landen aanzienlijk verslechterd, met name de inkoopmanagersindexen. De aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China verzwakt het vertrouwen en het sentiment. De onzekerheid die het voortbrengt, breidt zich uit naar de markten in andere landen.

Weinig ruimte voor renteverlaging, behalve in de VS

De VS is een van de weinig ontwikkelde economieën met ruimte om de rente verder te verlagen, ondanks drie renteverlagingen in 2019. Opkomende markten, zoals Rusland, Brazilië, India en China, hebben die ruimte ook. Tedder ziet een budgettaire verruiming bij landen die onlangs de broekriem hebben aangetrokken, zoals Spanje, Griekenland, Italië en het VK. Zuid-Korea, Duitsland en Nederland hebben veel bestedingsruimte, maar lijken om uiteenlopende redenen niet bereid de uitgaven op te voeren.

Marktfocus verschuift

De sombere macro-economische vooruitzichten zijn al terug te vinden in het marktsentiment. Ook de winstverwachtingen voor 2019 als geheel zijn gedaald. De bedrijfswinsten in de VS daalden in Q3 dit jaar met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar waren beter dan verwacht, vooral wanneer cyclische sectoren zoals energie buiten beschouwing worden gelaten. Op de korte termijn blijft het momentum in de VS sterk. Maar in de loop van 2020 voorziet Tedder capaciteitsbeperkingen, hogere inputkosten en uitgestelde investeringsbeslissingen, die de voorbode van een vertraging zijn.

In economieën die al in of bijna in een recessie verkeren, zoals Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Australië, lijken de verwachtingen daarentegen meer gedrukt. In de meeste landen buiten de VS ziet Tedder geen katalysatoren voor een krachtige opleving van de groei.

Onbeminde, cyclische bedrijven kunnen weer in de gunst komen na een lange periode van ondermaats presteren, met name bedrijven die zich opnieuw structureren en positioneren om de uitdagingen van het volgende decennium aan te gaan.

Focus op langetermijnthema’s: klimaatverandering

De sterke onzekerheid in de wereldeconomie en de hoge waarderingen matigen de rendementsverwachtingen. De S&P500 is de afgelopen tien jaar 250% gestegen en wereldwijde aandelen zijn meer dan verdubbeld in die periode. Het lijkt Tedder dan ook redelijk om een bescheidener rendement op aandelen te verwachten. Hij meent dat beleggers er goed aan doen om zich te focussen op enkele brede langetermijnthema’s, die aantrekkelijke beleggingskansen bieden. Veel daarvan hebben een lage correlatie met traditionele aandelenindices.

Klimaatverandering is zo’n langetermijnthema. De financiële omvang van het probleem wordt nog altijd onderschat. Een aantal sectoren zullen profiteren van de verduurzaming die moet plaatsvinden. De energietransitie komt langzaam op gang. Gelukkig blijft de economische rede de overhand houden en vertaalt het overweldigende kostenvoordeel van duurzame energie ten opzichte van fossiele energiebronnen zich in een enorme opleving voor veel duurzame energiebedrijven.

De klimaatverandering is maar een van de belangrijke groeithema’s op de lange termijn. Andere zijn duurzaamheid, technologische innovatie, automatisering, verstedelijking en veranderende demografische ontwikkelingen.

Tedder adviseert beleggers om blootstelling te zoeken aan sectoren waar sprake is van structurele groei, weg van de traditionele marktstrategieën. In dat opzicht is thematisch beleggen volwassen geworden.