M&G's vooruitzichten voor 2020

Jimleaviss
Jim Leaviss

Welke uitdagingen en kansen heeft 2020 in petto, na weer een turbulent jaar voor de financiële markten in 2019 ? M&G fondsenbeheerders Jim Leaviss, Tristan Hanson, Randeep Somel en Claudia Calich geven hun visie.

Europa: bescheiden verwachtingen

Tristan Hanson, fondsbeheerder, Multi-Asset: "De markt is de laatste maanden veel optimistischer geworden. Ik denk nog steeds dat er in sommige marktsegmenten waarde te vinden is; cyclische aandelen en banken zijn marktsegmenten waar een diepgeworteld pessimisme heerst, met name in de banksector. Als de centrale banken de tarieven laag houden of nog verder verlagen, dan is dat slecht nieuws voor de banken. Maar banken bieden een dividendrendement van ongeveer 6 procent, en ze zijn beter gekapitaliseerd dan vroeger, dus ik zou zeggen dat dat een marktsegment is dat zeker kan profiteren van elke cyclische opwaartse verrassing.

De Europese aandelen zijn dit jaar met ongeveer 20 procent gestegen en nu vallen de winsten tegen.
Tristanhanson
Tristan Hanson
Daardoor is het waarderingsargument eerder verslechterd dan verbeterd voor de Europese activa. De consensusverwachtingen waren ongeveer anderhalf jaar lang verrassend negatief en de verwachting is momenteel dat er sprake is van een materiële vertraging. Ik geloof echter wel dat we bescheiden verwachtingen moeten hebben voor de toekomst.".

Handelsoorlog tussen de VS en China: middelmatig jaar voor de groei

Jim Leaviss, Head of Wholesale Fixed Income: "Probeert de Amerikaanse president Donald Trump een handelsovereenkomst te sluiten die het komende jaar snel wat economische groei zal leveren aan de mensen die zullen beslissen over zijn al dan niet tweede ambtstermijn? Of intensiveert hij de handelsoorlog?Hier kan wat risico uit komen.

Ik zie echter geen grote risico's voor zowel de positieve als de negatieve kant van het spectrum. Ik ben onderwogen in bedrijfsobligaties, omdat ik de kredietwaarderingen niet goed vind, en ik ben een beetje onderwogen op looptijden omdat ik denk dat de rentewaarderingen niet goed waren. Kortom, over het algemeen wordt 2020 een middelmatig jaar voor de groei, maar enkele recente economische gegevens tonen dat we het ergste achter de rug kunnen hebben.”

Aandelen : VS boven

Randeepsomel
Randeep Somel

Randeep Somel, Associate Fund Manager, Equities: "Amerikaanse bedrijven zijn nog steeds zeer winstgevend in vergelijking met andere bedrijven ter wereld. Ze leidden de dans, vooral de technologieaandelen. En ze hebben bedrijven overgenomen met behulp van de hoge Amerikaanse aandelenkoersen, zeker in vergelijking met andere landen waar de koersen gedaald zijn".

Obligaties: dalende rendementen

Tristan Hanson, Beheerder, Multi-Asset: " Je kunt Duitse obligaties met een negatief rendement kopen, en dat kan een betere belegging zijn dan de negatieve depositorente in Europa als de depositorente nog lager is. Dat is volgens mij het belangrijkste punt voor de financiële markten dit jaar. Waar centrale banken steeds lagere rentevoeten hanteren, stellen de mensen hun evenwichtsrendement neerwaarts bij, zowel op cash als op de obligatiemarkt, waardoor andere activa een nieuwe rating krijgen. Dit betekent op zijn beurt dat het vereiste rendement op alle andere activa daalt, anders stijgt de risicopremie. Daarom is er sprake van een gecorreleerde stijging van de wereldwijde activaprijzen, tegen de achtergrond van de aandelenmarkt, waar de winsten dit jaar niet echt zijn gestegen en de groei van het bbp gematigd is gebleven".

Opkomende markten: nog steeds positieve obligatierendementen

Claudiacalich
Claudia Calich

Claudia Calich, Fund Manager, Fixed Income: "Obligaties uit opkomende markten zijn een van de weinige marktsegmenten waar u nog steeds een positief rendement heeft. Maar ook in sommige van deze economieën zien we het effect van de zeer lage wereldwijde reële rendementen toenemen.

Argentinië, Ecuador en Libanon zijn dit jaar in een economische crisis terechtgekomen. Ik zou zeggen dat deze alle drie te wijten waren aan beleidsfouten, maar in sommige gevallen worden er al vele jaren fouten gemaakt. De besmetting vanuit Argentinië, Ecuador en Libanon was echter betrekkelijk gering en het totale rendement was eigenlijk vrij goed. Opkomende markten zijn nu een veel grotere activaklasse dan 15-20 jaar geleden. Dus tenzij je massaal overwogen bent in deze drie landen, zul je een positief rendement behaald hebben.

Een aantal groeilanden is sterk afhankelijk van olie- en koolstofhoudende grondstoffen, zoals Rusland, Indonesië en Saudi-Arabië. Dat kan een risico vormen, maar veel factoren spelen een rol bij het bepalen van het staatsrisico en we bekijken elk land afzonderlijk. We zijn daar zeer voorzichtig mee, vooral voor landen die afhankelijk zijn van één grondstof en die het uiterst moeilijk zullen hebben om te diversifiëren. Zelfs waar het mogelijk is, zal het waarschijnlijk zeer lang duren. Sommige olieproducerende landen willen bijvoorbeeld diversifiëren naar financiële diensten of een regionaal vervoersknooppunt worden. Dat is niet eenvoudig.

Een ander belangrijk punt is of de munteenheid van het land aan de dollar is gekoppeld. Een zwevende munt biedt veel flexibiliteit - en dat is iets wat sommige olielanden niet hebben. Het is een groot pluspunt vanuit het oogpunt van obligaties en kredieten. Al die economieën hebben tal van facetten - sommige zullen het halen met zeer lage olieprijzen, anderen niet. Dat is zonder rekening te houden met geopolitieke risico's, bijvoorbeeld in Iran".