Kerstluwte op de markten

Door Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la gestion d’actifs et Clément Inbona, gérant allocation d’actifs, La Financière de l’Échiquier

In deze eindejaarsperiode dient zich de ontknoping aan van een aantal hete politieke hangijzers, waardoor langdurige spanningen plots wegebben. Dankzij deze politieke luwte hebben activa die onder druk stonden door de onzekerheid, momenteel de wind in de zeilen.

In het Verenigd Koninkrijk behaalde "Brexit Johnson" een klinkende overwinning bij de algemene verkiezingen van 12 december, waarna het Britse pond opveerde. Nu ten aanzien van de Brexit vermoedelijk – eindelijk – een heldere koers zal worden gevaren, komt er een einde aan de voortdurende spanningen tussen de premier en zijn krappe meerderheid in het parlement. Maar nu de weg naar de beoogde Brexit is geëffend, slaat het land een andere, zo mogelijk nog kronkeligere weg in – of beter gezegd twee wegen. Enerzijds de feitelijke uittreding uit de Europese Unie (EU), op zijn vroegst eind 2020, met alle consequenties van dien voor bedrijven en hun werknemers. Anderzijds de onderhandelingen over nieuwe handelsakkoorden met economische grootmachten waar een geïsoleerd Groot-Brittannië weinig tegen in te brengen heeft: de EU, de Verenigde Staten, China ... Het land zal bovendien te maken krijgen met de afscheidingsdrang van Schotland, waar grote delen van de bevolking binnen de EU willen blijven. Na een moment van rust gaat de politiek van het Verdeeld Koninkrijk dan ook nog een aantal verhitte jaren tegemoet, temeer daar de flamboyante Boris Johnson bepaald geen toonbeeld van bedachtzaamheid is. Veel succes Boris, en God Save the Queen (and the British Pound)!

Een staakt het vuren tekent zich ook af aan de andere kant van de wereld, tussen de Verenigde Staten en China. Met triomfantelijke tweets kondigde Donald Trump een op handen zijnd handelsakkoord met China aan, evenals een uitstel van de heffingen die op 15 december ingevoerd dreigden te worden. Op basis van geruchten schoten aandelen van opkomende landen omhoog en gingen Amerikaanse obligaties hard onderuit. Staan we echt aan de vooravond van een nieuw tijdperk? Laten we niet vergeten dat er nog geen enkele politieke oplossing is voor Hongkong, en dat China geen andere keus heeft dan zijn wereldwijde ambities te verwezenlijken, gezien de noodzaak om zijn tanende groei, verouderende bevolking en snel toenemende schuldenlast het hoofd te bieden.

Ook de centrale banken en de markten zijn nader tot elkaar gekomen. Tijdens hun vergadering van afgelopen week hebben de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) allebei een status quo aangekondigd wat de rente betreft, wat in goede aarde viel bij de markten, die niets liever hebben dan duidelijkheid.

Tot slot bereikten de Europese leiders een omvangrijk akkoord dat tot doel heeft de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal te maken. Een Green New Deal, zoals Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie het verwoordde. De ambitie is extreem: economische groei koppelen aan verlaging van de uitstoot. Het budget is niet mis: in tien jaar tijd zal 1000 miljard euro worden uitgetrokken voor dit plan. Het plan stuit echter op lokale weerstand, met name in Oost-Europa. En de internationale gemeenschap is nauwelijks solidair te noemen, getuige de moeizame onderhandelingen tijdens de COP 25 in Madrid. Kan Europa, dat er op dit punt alleen voor staat, zijn ambities waarmaken en echt invloed uitoefenen op het klimaat?

De in de voorbije dagen ondertekende of aangekondigde akkoorden zijn waardevol, maar ook wankel. Voorlopig is de markt er blij mee. Laten we bij al het tumult ook profiteren van de periodes van luwte.