Emerging en Frontier markten aantrekkelijk bij stijgende rentes

Emerging Market Debt (EMD) in lokale valuta’s en Frontier Communications Market Debt (FMD) bieden zeer goede mogelijkheden om obligatieportefeuilles te behoeden voor eventuele tegenvallers als gevolg van normalisatie van het monetaire beleid en wereldwijd stijgende rentes.

Marceloassalin
Marcelo Assalin

Volgens NN Investment Partners (NN IP) bieden deze beleggingen aantrekkelijke kansen in twee economische scenario’s. In scenario 1 doorbreekt de mondiale groei de 3,5% die in de afgelopen zes jaar als bovengrens fungeerde. In scenario 2 blijft de economie zich binnen de bandbreedte van de afgelopen jaren ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijke scenario’s.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN Investment Partners, licht toe waarom deze categorieën voor beleggers aantrekkelijke mogelijkheden zijn in deze twee economische scenario’s:

“In scenario 2, ons basisscenario, blijft de wereldwijde groei binnen een bandbreedte rond het huidige niveau bewegen. Dit zou erg positief zijn voor opkomende markten, omdat de wereldwijde liquiditeit en de financiële condities dan gunstig zouden blijven als gevolg van een zeer geleidelijke overgang naar een krapper beleid van centrale banken. De instroom van kapitaal kan dan aanhouden, waardoor de risicopremies (de “spreads”) op EMD zouden inkomen. EMD biedt doorgaans hogere rentes en presteert op de langere termijn meestal zowel in harde als lokale valuta’s erg goed. In een dergelijk economisch scenario betekent dit dat de spreads op obligaties in harde valuta verder zullen inkomen. Dit geldt vooral voor het deel van het universum dat hogere rentes biedt, de zogenoemde ‘frontier-markets’.”

“Obligaties die in lokale valuta’s luiden, verdienen bijzondere aandacht: ondanks de appreciatie van deze valuta die dit jaar reeds heeft plaatsgevonden bedraagt de onderwaardering van opkomende valuta’s volgens onze analyses nog altijd ongeveer 15%. Beleggers kunnen hun rendementen zien verbeteren, omdat opkomende valuta’s hun verlies van de afgelopen vijf jaar pas deels hebben goedgemaakt.” De reële rentes in opkomende markten zijn ook hoog, terwijl de inflatie beperkt blijft, vervolgt Assalin. “Dit betekent dat de centrale banken de rentes nog kunnen verlagen, waardoor de rentes op obligaties dalen en hun koersen stijgen. In dit opzicht zijn landen als Zuid-Afrika, Rusland, Turkije en Brazilië aantrekkelijk.”

Assalin schetst vervolgens de mogelijke gevolgen van scenario 1 (zoals hierboven beschreven), waarin de mondiale groei de huidige bovengrens doorbreekt: “In een scenario met een evenwichtige hogere groei kan EMD op basis van diverse factoren goed presteren.”

“De wereldhandel zal bij een aantrekkende groei toenemen. Dit is zeer gunstig voor opkomende markten en het appreciatiepotentieel van hun valuta’s. Een sterkere groei zorgt waarschijnlijk ook voor hogere grondstoffenprijzen. Diverse opkomende markten, vooral frontier-markten, zijn grondstoffenexporteurs en zullen in dit scenario sterk profiteren.” “ Frontier Communications Market Debt speelt in op het potentieel van de volgende generatie opkomende markten: hogere economische groei, gunstige demografische trends en betere rendementskansen. Ze bieden dankzij hun lage correlatie met andere categorieën, relatief korte looptijden (duratie) en hoge yields ook voldoende mogelijkheden voor spreiding in beleggingsportefeuilles.”

Assalin concludeert dat de balansen van opkomende landen veel gezonder zijn dan in het verleden. “Veel belangrijke opkomende landen die tijdens de ‘taper tantrum’ in 2013 tekorten op de lopende rekening hadden, hebben nu overschotten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van externe financiering en minder kwetsbaar voor externe schokken. Dit zou een stevige bescherming moeten bieden bij stijgende rentes en een mogelijk sterkere dollar.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.