Schroders: kansen Azie, VS stagneert en zorgen China overdreven

Er zit maar weinig beweging in de dure obligatiemarkten. Ze reageren niet eens op intercontinentale raketten die over Japan vliegen. Dan weet je dat beleggers zich zelfgenoegzaam wentelen in een bullmarkt, zegt Philippe Lespinard, fixed income-specialist bij Schroders , kijkt waar kansen en risico’s voor beleggers liggen.

Philippelespinard
Philippe Lespinard

Obligatiemarkten zijn duur en daarom is het volgens Schroders belangrijk om niet passief in de index te beleggen en de markt te volgen, maar managers te zoeken die analyse doen, weten waar waarde te vinden is en welke sectoren van de markt vermeden moeten worden. Juist de dure obligatiemarkten vereisen van de belegger flexibiliteit en de mogelijkheid om met kapitaal te schuiven en niet vastgepind te blijven zitten in een specifieke beleggingscategorie.

Kansen in opkomende markten

Kansen ziet Lespinard met name binnen opkomende markten en meer specifiek in Aziatische vastrentende waarden. De risicopremie is gedaald, de inflatiedruk neemt af en valuta’s zijn sterker geworden. Veel beleggers maakten zich zorgen over de Chinese economie en waren huiverig om in dat land te beleggen, maar het fixed income-team van Schroders houdt vertrouwen in de economische groei van China en is ervan overtuigd dat hij duurzaam is. Daarom geeft het team de voorkeur aan Azië, met name ook omdat veel effecten tegen een significante premie handelden, deels veroorzaakt door China.

Belangrijk vindt Lespinard dat beleggers beseffen dat de opkomende markten veel structurele economische hervormingen hebben doorgevoerd en hun governance en politiek bestuur hebben verbeterd. Ook daarom zouden risicopremies moeten afnemen. Ook is de verwachting dat het financiële systeem in China verder hervormd zal worden naar meer open kapitaalmarkten.

Kapitaal gaat terugstromen van VS naar Europa

De markten hebben het geloof verloren in het relatieverhaal van Trump. Vooralsnog maakt hij zijn verkiezingsbeloften - economische groei, protectionisme en investeringen in de infrastructuur - niet waar. De huidige zwakte van de US dollar is daar voor een deel het gevolg van. Intussen trekt het herstel van de eurozone aan, zelfs Italië - toch een van de achterblijvers in Europa - ziet de groei versnellen. Er is aanvankelijk veel kapitaal uit de eurozone naar de VS gestroomd, met name in US dollars, maar Schroders verwacht nu dat een deel van dit kapitaal gaat terugstromen richting Europa. Dat verwacht Lespinard voor de aandelenmarkten, maar ook voor andere delen van de financiële markten.

Japan voorkomt wereldwijde verkrapping

Verder herhaalt de Bank of Japan de boodschap dat er geen plan B bestaat, alleen een plan A. Dit houdt in dat de rente in Japan rond de nul zal blijven tot de inflatie op gang komt. Als obligatieleningen aflopen, willen beleggers dit geld niet meer in Japan herbeleggen, maar beleggen zij overzees in Amerikaanse of zelfs in Europese effecten. Daarom lijkt liquiditeit uit Japan te stromen naar andere delen van de wereldmarkt. Dit kan volgens Schroders de zorgen verlichten over de balansafbouw van de Fed in de VS en het terugschroeven van de QE door de ECB.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.