Comgest tipt Deense aandelen

Wat hebben yoghurtculturen, asset management software, gehoorapparaten, internationale logistiek en een nieuwe behandeling tegen bloedkanker gemeen? Ze worden geproduceerd door bedrijven met het hoofdkantoor in Denemarken. Maar wellicht belangrijker nog is de aantrekkelijke dubbelcijferige winstgroei die deze bedrijven in de afgelopen drie jaar hebben gerealiseerd, terwijl Europese bedrijven niet eens erin slaagden te groeien. Dat schrijft Franz Weis, hoofd Europese aandelen bij Comgest - de vermogensbeheerder die gefocust is op kwalitatieve groeiaandelen.

Deze Deense bedrijven kunnen die sterke groei de komende jaren naar verwachting vasthouden, dankzij een combinatie van structureel groeiende vraag, en intensieve ontwikkelings- en innovatie-inspanningen. Hun sterke marktposities - en winstmarges - hebben zij beschermd tegen nieuwe markttoetreders door bijvoorbeeld sterke klankrelaties en technologische knowhow of patenten. Hun dynamische winstgroeimodel in combinatie met een laag risico, is precies de reden waarom het Comgest Growth Europe Opportunities fonds aanzienlijke posities in deze bedrijven heeft opgebouwd.

De vijf bedrijven zijn:

1. Chr. Hansen (Kaas en yoghurtculturen)

Chr. Hansen is wereldwijd marktleider in kaas- en yoghurtculturen en bezit de grootste commerciële bacteriën collectie. Het bedrijf profiteert van de solide groei van de wereldwijde vraag naar zuivelproducten. Comgest is kort na de IPO in 2010 belegd in Chr. Hansen .

2. GN Store Nord (Gehoorapparaten)

GN Store Nord , producent van gehoorapparaten, blijft sterk groeien. Dit is mede te dank aan zijn nieuwste innovatie, de ReSound LiNX² ™, die bijgeluiden verder vermindert en het specifieke geluidssignaal verbetert, waardoor de gehoorkwaliteit voor de patiënt verhoogd wordt.

3. DSV (Logistiek)

DSV is een van de toonaangevende bedrijven in internationale logistiek. Het bedrijf stelt zijn klanten in staat de efficiency en betrouwbaarheid van hun supply chain te verbeteren. DSV opereert in een sector die zeer conjunctuurgevoelig is. Desondanks beschikt DSV over prijszettingskracht, ook in economisch moeilijke tijden. Door zijn sterke cashflow kan DSV zijn organische groei versterken met acquisities, zoals met het Amerikaanse UTi Worldwide waarmee DSV haar marktaanwezigheid vergrootte.

4. Genmab (Biotech)

Genmab is een andere Deense juweel, die het beleggingsteam van Comgest al enige tijd volgt. Het biotechbedrijf heeft een nieuw medicijn tegen beenmergkanker ontwikkeld, Darzalex. Nadat bekend werd dat het medicijn op de Amerikaanse markt verkocht mocht worden, heeft Comgest een positie opgebouwd in het bedrijf. Genmab onderscheidt zich van andere biotech start-ups door zijn sterke balans, winstgevendheid en positieve cashflow. Met Johnson & Johnson als marketingpartner, vormt Genmab een interessante beleggingsmogelijkheid.

5. SimCorp ( Software AG )

SimCorp ontwikkelt software voor alle facetten van het beleggingsproces. Het bedrijf wint aan marktaandeel dankzij de voortdurende ontwikkelingsinspanningen waarmee zijn oplossingen altijd een stapje voorlopen op de concurrentie. Door de immer veranderende regelgeving en de ontwikkeling van beleggingscategorieën is er altijd een sterke onderliggende vraag naar het vervangen of upgraden van software die in gebruik is. Hierdoor zijn de langetermijnvooruitzichten voor het bedrijf goed.

Denemarken proeftuin van groeiaandelen?

Comgest belegt in deze bedrijven vanwege hun duurzame en dynamische winstontwikkeling. Denemarken is daarmee sterk overwogen in het Comgest Growth Europe Opportunities fonds in vergelijking met de MSCI Europe index. Waarom er zo’n concentratie van groeiaandelen in Denemarken te vinden is, is niet eenvoudig te beantwoorden. Cultuur kan een verklarende factor zijn. Het bedrijfsmanagement is daar meer gericht op de langetermijnstrategie dan op het behalen van doelstellingen op de korte termijn, waardoor er meer geïnvesteerd wordt in R&D en toekomstige groei. Ook de aandelencultuur in Denemarken kan een rol spelen.

Uiteenlopende Deense bedrijven worden aangespoord tot een notering op de beurs, waardoor het aanbod breed is en goede mogelijkheden biedt voor groeibeleggers. Succesvolle bedrijven in andere Europese landen kiezen er toch vaak voor in private handen te blijven. Financials, telecom- en nutsbedrijven zijn daar oververtegenwoordigd in de indices. En dit zijn met name de bedrijfssectoren waarin groeiaandelen nauwelijks te vinden zijn.

Selectie is bepalend

De Deense politieke en economische omstandigheden spelen geen rol in de weging of bij de beleggingsbeslissingen, evenmin als de sectoren waarin deze bedrijven actief zijn. Deze zes bedrijven opereren wereldwijd en de hogere blootstelling aan sectoren zoals zorg en IT zijn het resultaat van bottom-up aandelenselectie. Structurele trends, zoals de vergrijzing en de digitalisering van zowel het bedrijfs- als privé-leven, verklaren waarom sommige bedrijven in de gezondheidszorg en IT in staat zijn om sterke groei te leveren. Deze groei kan jarenlang doorgaan als deze bedrijven zichzelf kunnen beschermen tegen nieuwe concurrenten door belemmeringen op te werpen met octrooibescherming en schaalgrootte.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.