Robeco: Biodiversiteit en mijnbouw onder engagementthema’s voor 2020

Behoud van biodiversiteit en verbetering van veiligheid in de mijnbouw zijn twee van de nieuwe thema’s waarop Robeco bedrijven in 2020 actief zal aanspreken. Andere engagementthema’s waarop de Nederlandse asset manager dit jaar zal extra zal focussen, zijn behoorlijk bestuur, beperking CO2-uitstoot en gepast beloningsbeleid.

In samenspraak met de beleggingsteams, kiest het Active Ownership team van Robeco elk jaar een aantal engagementthema’s, gefocust op environmental, social en governance (ESG) factoren. Met de vijf nieuwe thema’s voor 2020, beoordeelt het Active Ownership team bedrijven nu op 23 ESG-gerelateerde onderwerpen.

‘Biodiversiteit is een van de voornaamste wereldwijde ecologische bedreigingen die de komende decennia impact zullen hebben op de maatschappij’, zegt Carola van Lamoen, hoofd van het Active Ownership team in een toelichting. Een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is ontbossing om land vrij te maken voor agrarische productie.

Zowel bedrijven actief in productie van soja, cacao en palmolie als in de voedingsindustrie zullen worden gevraagd om hun impact op biodiversiteit in kaart te brengen en verzocht om plannen te maken om de ontbossing tot nul te reduceren voor 2023. Hoewel de impact op biodiversiteit voor individuele bedrijven lastig te bepalen is, zijn de gevolgen op wereldwijde schaal groot, onder meer voor de voedselproductie, benadrukt Van Lamoen.

Directe aanleiding om veilige mijnbouw toe te voegen aan de focuslijst waren diverse ongelukken, zoals het doorbreken van een residuendam in Brazilië in januari 2019 met 249 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Van Lamoen: ‘We zijn getuige geweest van een aantal ongelukken die de milieutechnische, sociale en financiële gevolgen van doorbraken van residuendammen duidelijk maken.’

Robeco heeft zich in dit kader onder meer aangesloten bij het Investor Mining Tailings Safety Initiative, een wereldwijde samenwerking van beleggers om de risico’s van residuendammen inzichtelijk te maken en terug te dringen.