IG: euro historisch gezien altijd zwak in het eerste kwartaal

De euro bevindt zich momenteel op een interessant technisch uitgangspunt, dat stelt analist Salah Bouhmidi van broker IG. Bouhmidi verwacht in het eerste kwartaal van het jaar geen monetaire beleidsmaatregelen van de ECB. Dit zou de euro een lichte steun in de rug kunnen geven. “Echter, historisch gezien lijkt de euro in het eerste kwartaal echter altijd zwak ten opzichte van de Amerikaanse dollar.”

In het nieuwe jaar zal de blik van Europese beleggers gericht zijn op ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Het verkiezingsjaar, het handelsgeschil tussen de VS en China en geopolitieke risico's zullen waarschijnlijk het valutapaar beïnvloeden. De euro zou kunnen profiteren van een verrassende renteverlaging in de VS. IG schat de kans op zo’n verrassing op korte termijn echter niet hoog in.

De volgende vergaderingen van de FED en de ECB zouden de euro belangrijke impulsen kunnen geven. Bouhmidi stelt: “De ECB heeft niet langer veel ruimte voor verdere renteverlagingen. Een voortzetting van het expansieve monetaire beleid zou de euro en Europese spaarders belasten.”

Het is duidelijk dat de reikwijdte van de ECB beperkt is. Met de hervatting van het opkoopprogramma en de recente renteverlaging heeft de ECB weinig effectieve instrumenten meer. In 2020 verwachten we dan ook geen versoepeling meer in Europa. De FED heeft nog wel mogelijkheden.

Bouhmidi verwacht twee belangrijke renteverlagingen in 2020 in de VS, maar zoals eerder genoemd, niet in het eerste kwartaal. Eén en ander hangt wel af van hoe het handelsconflict tussen Amerika en China zich verder ontwikkelt. Een stap van de FED zou de EURUSD moeten ondersteunen. EURUSD – eerste kwartaal statistisch gezien negatief Als de Fed en de ECB afzien van verdere maatregelen in het eerste kwartaal, zou dit de dollar fundamenteel moeten ondersteunen en de euro licht verzwakken. Historische data ondersteunt ook de neerwaartse trend van EURUSD in kwartaal 1. De euro is meestal ‘bearish’ in het eerste kwartaal. “In de periode van 2000 tot 2019 hebben we de ontwikkeling van EURUSD in het eerste kwartaal van het jaar geanalyseerd. Het valt op dat EURUSD het nieuwe jaar over het algemeen direct negatief begint”, aldus Salah Bouhmidi. “Gemiddeld deprecieerde de euro de afgelopen 19 jaar met 0,89 procent in het eerste kwartaal. Vanuit dit perspectief gezien zou de euro de recente winst in het eerste kwartaal kunnen opgeven.”

Een kleine ommekeer is pas in maart te zien. Statistisch gezien steeg de euro gemiddeld 0,80 procent van begin tot half maart.

61,80-%-Fibonacci belangrijk niveau voor beleggers in de euro

Technisch gezien is de neerwaartse trend waarin de EURUSD zich bevindt nog intact. Sinds het derde kwartaal van 2019 is echter een lichte opwaartse trend te zien. In deze trend is EURUSD in de weekgrafiek aangekomen bij een belangrijke horde, namelijk die van USD 1,12.

Bij USD 1,1206 ligt het 61,80% Fibonacci niveau en de neerwaartse lijn van 40 weken komt dichterbij. Bovendien loopt de opwaartse trendlijn vanaf 2000 precies door de twee genoemde indicatoren. Een uitbraak bleef tot nu toe uit. Alleen significant uitnemen van het Fibonacci-niveau kan leiden tot verdere koopimpulsen en is er ruimte tot USD 1,14.

Mocht de duidelijke uitbraak boven USD 1,12 uitblijven, dan kan neerwaartse druk ontstaan. Steun ligt op korte termijn pas tussen USD 1,09 en USD 1,10. Lagere koersen kunnen leiden tot verdere sterke aanvallen op de euro. Echter, in het eerste kwartaal verwacht Bouhmidi een zijwaartse beweging met een lichte neerwaartse trend in EURUSD.

Eurodollarkoers